Het gezin als gemeenschap van liefdeWat is het gezin? Een willekeurige samenlevingsvorm van volwassenen en kinderen? Economisch samenwonen onder één dak? Het gezin is veel meer dan dat. De katholieke kerk heeft de wezenlijke aspecten en taken van het gezin samengevat in een prachtig document, Familiaris Consortio (link: www.rkdocumenten.nl/index.php?docid=267). Een wijds vergezicht, vanaf de top van de berg zo je wilt. Ga je mee om te ontdekken hoe mooi het uitzicht is?

Een gemeenschap van leven en liefde

Het gezin is op de eerste plaats: een intieme gemeenschap van leven en liefde. Het is gesticht en bezield door de liefde tussen man en vrouw, bezegeld in het sacrament van het huwelijk. Het is een gemeenschap van personen: man en vrouw, ouders en kinderen. Het beginsel, de kracht en het doel van het gezin is de liefde. Zonder liefde kan de mens niet leven, groeien en zich vervolmaken. “Gezin, word wie je bent” betekent dus: je bent een gemeenschap van leven en liefde, en je bent geroepen dit iedere dag steeds meer te zijn.

Eenheid en trouw

Het begint allemaal bij de huwelijksliefde waarin man en vrouw alles met elkaar delen, in volkomen eenheid. De eenheid van het lichaam, als uitdrukking voor een nog diepere geestelijke gemeenschap. De eenheid van karakters die elkaar aanvullen. De eenheid van het hart, waarin man en vrouw delen in vreugde en lijden. De eenheid van geest en wil, verbonden met elkaar in dienstbaarheid. De eenheid van ziel, wanneer man en vrouw zich ieder richten tot God om van Hem de kracht en de liefde te ontvangen die zij kunnen doorgeven aan elkaar en hun kinderen. Deze eenheid tussen man en vrouw is trouw en onverbrekelijk, in goede en kwade dagen. Trouw is een uitdrukking van de waarde van de mens: je kunt niet ‘op proef’ leven of ‘op proef’ sterven.  Zo kun je ook niet ‘op proef’ liefhebben of een mens ‘op proef’ voor een tijdje aanvaarden.

Een leerschool in menselijkheid

De gemeenschap tussen man en vrouw is de basis voor de grotere gemeenschap van het gezin: ouders en kinderen, broers en zussen, andere familieleden. Alle leden van het gezin hebben de opdracht, ieder volgens hun eigen gave, om van het gezin een ‘leerschool in menselijkheid’ te maken. Leren met elkaar om te gaan, elkaar op te bouwen en elkaars zwakheden te dragen.

Lees verder in Familiaris Consortio www.rkdocumenten.nl/?docid=267&id=626