Hervorming voor onderwijsDe onafhankelijke onderwijsbond in Australië ondersteunt het plan van de katholieke bisschoppen voor katholieke scholen om hun religieuze basis te versterken. Hervorming voor onderwijsDe onafhankelijke onderwijsbond in Australië ondersteunt het plan van de katholieke bisschoppen voor katholieke scholen om hun religieuze basis te versterken.

De Australische bisschoppen hebben een oproep gedaan aan de leraren en stafmedewerkers zich meer in te spannen de katholieke leer te volgen. Het plan wil zich ook concentreren op het aantrekken van meer leerlingen die toegewijd zijn aan het katholieke geloof.

Dick Shearman, generaal secretaris van de onafhankelijke onderwijsbond, vindt het logisch dat de Kerk om de zoveel tijd de religieuze basis van haar onderwijsboodschap opnieuw toerust. “Er hebben zich grote wijzigingen voorgedaan, vooral in het voorgezet onderwijs waar een veel groter aantal niet-katholieken leerlingen zich hebben aangemeld. Het is niet meer dan logisch dat de bisschoppen geregeld bekijken wat deze scholen met het katholieke geloof doen en dat evalueren.

Niet iedereen in Australië praat graag over de kwestie, maar over het algemeen ontvangen de bisschoppen steun voor hun standpunt. (CWN)