Hervorming nietigverklaring huwelijkOnlangs is bekend geworden dat paus Franciscus op 27 augustus 2014 een speciale commissie heeft inge­steld om de her­vor­ming van de canonieke nietig­ver­klaring van het huwelijk te bestuderen.

Onlangs is bekend geworden dat paus Franciscus op 27 augustus 2014 een speciale commissie heeft ingesteld om de hervorming van de canonieke nietigverklaring van het huwelijk te bestuderen.

Hervorming nietigverklaring huwelijkDe Commissie zal worden voorgezeten door Mgr. Pio Vito Pinto, decaan van het tribunaal van de Romeinse Rota, en zal bestaan uit de volgende leden:

  • Kardinaal Francesco Coccopalmerio, voorzitter van de Pauselijke Raad voor Wetgevende Teksten;
  • Mgr. Luis Francisco Ladario, secretaris van de Congregatie voor de Doctrine van het Geloof;
  • Bisschop Dimitri Salachas, Apostolische Exarch van de Griekse Byzantijnse katholieke kerk;
  • Msgs. Maurice Monier, Leo Xavier Michael Arokiaraj en Alejandro W. Bunge, prelaat accountants van het Tribunaal van de Romeinse Rota;
  • Toer Fr. Nikolaus Schoch, OFM, substituut promotor van Justitie van de Hoge Rechtbank van de Apostolische Signatuur;
  • Fr. Konstanc Miroslav Adam, OP, rector van de Pauselijke Universiteit van Sint-Thomas van Aquino (Angelicum);
  • Fr. Jorge Espinoza Horta, OFM, decaan van de Faculteit Kerkelijk Recht van de Pauselijke Universiteit Antonianum;
  • prof Paolo Moneta, voorheen hoogleraar Kerkelijk Recht aan de Universiteit van Pisa.

Het werk van de Bijzondere Commissie zal zo snel mogelijk beginnen en zal zich richten op de voorbereiding van een voorstel voor “de hervorming van de nietigverklaring van het huwelijk proces, strekkende tot vereenvoudiging en stroomlijning van de procedure, met behoud van het principe van de onlosmakelijke aard van het huwelijk”. (News.va)