Heer God,

U bent de Vader van de wereld.
Help ons te groeien in wijsheid en genade
Onder uw bescherming.
Help ons te groeienLaat in ons leven van elke dag
Liefde, geduld en oprechtheid toenemen
Waarbij wij U eren door het werk van onze handen.

Leer ons te leven in eenvoud en liefde,
In vreugde en nederigheid, in hoop en geloof
Als mensen van vrede en eenheid.

Maak ons vrienden van Jezus,
Moedig en trouw,
Levend van zijn genade,
Opdat we welwillende dienaars worden.

Help ons steeds meer één te worden met Jezus,
Tot meerdere eer en glorie van U,
In het geloof dat we een zegen mogen zijn
Voor ons gezin,
Voor onze familie en vrienden,
En voor de samenleving waarin we leven en werken.

Amen.

(Fathers Prayers)