Heiligverklaring 18 oktober 2015Louis en Maria-Zélie Martin, ouders van Heilige Theresia van Lisieux, zijn samen met twee anderen op zondag 18 oktober 2015 heilig verklaard tijdens een pontificale Eucharistieviering op het Sint-Pietersplein in Rome.

Heiligverklaring 18 oktober 2015

Heiligverklaring 18 oktober 2015

Heiligverklaring 18 oktober 2015

Heiligverklaring 18 oktober 2015

Louis en Maria-Zélie Martin, ouders van Heilige Theresia van Lisieux, zijn samen met twee anderen op zondag 18 oktober 2015 heilig verklaard tijdens een pontificale Eucharistieviering op het Sint-Pietersplein in Rome.

Het was voor het eerst in de geschiedenis dat twee echtgenoten tegelijk werden heiligverklaard.

Naast de ouders van Theresia van Lisieux werden ook Vincenzo Grossi, Italiaanse priester en stichter van de congregatie Dochters van het Oratorium en Maria dell’Immacolata Concezione, Spaanse religieuze en overste van de Dochters van de Compagnie van het Kruis.

In 2008 verklaarde paus Benedictus XVI de ouders van Theresia van Lisieux reeds zalig nadat de wonderbaarlijke genezing van een kind met en longafwijking was erkend. Het tweede wonder dat nodig was voor de heiligverklaring betreft de medisch niet verklaarbare genezing van een te vroeg geboren baby met een zware hersenbloeding.

Gebed

Louis en Zelie Martin,
U hebt als echtpaar en als ouders,
getuigenis gegeven van
een voorbeeldig christelijk leven.
U voldeed aan de plichten
van uw levensstaat.
U beoefende de
evangelische deugden.

Bid voor ons:
Dat de kerk duidelijke
en bemoedigende woorden
spreekt tot de families van vandaag.

Dat wij uw voorbeeld
kunnen volgen van volmaakt
vertrouwen in God
en van overgave aan zijn wil,
in vreugde, in beproevingen, in verdriet
en in het lijden dat ook u niet bespaard bleef.
Dat uw voorbeeld ons mag bemoedigen,
onze dagelijkse moeilijkheden te dragen
en te leven in vreugde en christelijke hoop.

Bid voor ons tot God:
Dat we de genade verkrijgen
waar we zo’n behoefte aan hebben
in ons dagelijks leven op aarde
en waardoor we, net als u,
het eeuwige geluk kunnen bereiken.
Amen.

Links