Heilige GeestNaar Pinksteren toe hebben mijn vrouw en ik net als veel andere kerkelijke mensen om de heilige Geest gebeden in de liturgie. Onderling praten wij wel eens over de heilige Geest in je eigen leven. Of je stelt je de vraag of je God opmerkt in je leven. Daarover hadden wij het kort geleden ook gehad.

Pinksteren

Naar Pinksteren toe hebben mijn vrouw en ik net als veel andere kerkelijke mensen om de heilige Geest gebeden in de liturgie. Onderling praten wij wel eens over de heilige Geest in je eigen leven. Of je stelt je de vraag of je God opmerkt in je leven. Daarover hadden wij het kort geleden ook gehad.

Evangelies

Heilige GeestAfgelopen week waren we op een avond bij mensen die we al lang kennen. Die man heeft veel bezit en leek om kerk en geloof weinig te geven. Maar nu bleek hij toch met de bijbel bezig te zijn geweest. Hij zei van wetenschappelijke uitvindingen te houden. En nu had National Geographic de hand weten te leggen op dode zeerollen. Wetenschappelijk was nu bewezen dat het allemaal wat anders was dan wij op school geleerd hadden.

Wij leerden dat er vier evangelies zijn. Maar dat was niet zo. Er waren vele evangelies. En die waren allemaal minimaal honderdvijftig jaar na Christus ontstaan. En dan is het natuurlijk niet meer precies helder wat er op geschreven moet gaan worden. En de keizer van het Romeinse Rijk was tevens baas van de kerk. En hij heeft toen bepaald wat er wel en niet waar was van die evangelies. En hij heeft toen die evangelies gekozen die goed van pas kwamen voor hem.

Het blijkt bijvoorbeeld ook dat Judas een evangelie geschreven heeft. En het was helemaal niet zo dat Judas Jezus verraden had. Jezus zei dat iemand hem moest verraden en vroeg aan de twaalf apostelen wie dat wilde doen. Toen niemand dat vrijwillig wilde doen heeft Jezus iemand aangewezen, en dat was Judas. Die heeft dat toen gedaan, maar kon het toch niet verwerken en verhing zichzelf. En ook Maria Magdalena. Wij leerden vroeger op school dat ze een hoer was. Ik wist toen niet wat dat was. Maar nu blijkt dat ze dat helemaal niet was. Ze bleek de vrouw van Jezus te zijn geweest.

Eigen evangelie

Ik zou zeggen: inderdaad een geheel nieuw ‘evangelie’. Het ‘evangelie’ volgens onze kennis. Omdat hij wel oprecht geïnteresseerd leek in ‘mijn visie’ begon ik mijn betoog.

“De kerk put uit twee bronnen. De bijbel en de heilige Geest. Die heilige Geest maakt het woord van de bijbel levend en helpt interpreteren. Het is niet zo dat na 150 jaar pas begonnen is met het schrijven van het evangelie van Jezus. De evangelist Johannes heeft een van de vier evangelies geschreven. En hij is als apostel ook samen met Jezus rondgetrokken. Hij stierf in het jaar 90 na Christus. Hij had toen op het eiland Patmos een laatste stuk van de bijbel geschreven. Daarna is er geen komma en jota meer aan toegevoegd. Dat is enkele eeuwen later zo vastgesteld door een kerkvergadering van Paus en bisschoppen in Rome.

Maar ook Mattheüs is als apostel door Jezus uitgekozen en heeft ook een evangelie geschreven. Hij is misschien twintig of dertig jaar na Christus gestorven. En ook het volgende is een kwestie van geloof: ik hecht geen absolute waarde aan kennis en wetenschap van mensen.

“Maar bewijs is bewijs. Dat van die rollen is onderzocht en bewezen” interrumpeerde hij mij.

“Ook het menselijke bewijs heeft voor mij geen absolute waarde.”

Job

Ken je het verhaal van Job” vroeg hij mij nu. “Er kwam iemand in de hemel met God praten. En die zei dat Job alleen maar God diende omdat het hem zo goed ging. En God heeft toen alles van Job af laten pakken. Zijn vermogen, vrouw en kinderen en vrienden. En dat is het ergste: hij moest wel blijven leven, zijn leven mocht hem niet afgepakt worden. Later kreeg hij alles wel terug, maar zijn eerdere vrouw en kinderen niet! Daar ben ik het niet eens met God. Dat hij zoiets doet.”

“Als jij met jouw boot expres tegen een stuk steen vaart? Of als jij er gaten in slaat? Wie maakt jou wat? Wie bepaalt of jij dat wel of niet mag doen met jouw boot?”

“Niemand, dat bepaal ik zelf. Maar wat heeft dat er mee te maken?”

“Nou, dat God bepaalt wat Hij met zijn schepping doet. Niemand hoeft Hem te vertellen wat Hij er mee mag doen. Er is een tweede element wat aan het licht komt. Jij vertelde dat je met je ouders naar de dokter gaat en lang moet wachten in wachtkamers en dat je dat wachten vervelend vindt. Dat je hun hele huis aanpast omdat ze steeds gebrekkiger worden. Kijk, toen je moedermelk van je moeder kreeg, lachte je vriendelijk naar je moeder. Maar nu, wat denk je dat je ouders nu over jou aan anderen vertellen.? Die zeggen dat je een geweldige vent bent die hun juist in al die moeilijke omstandigheden geweldig te hulp komt. Dat is immers nu aangetoond.”

Beeld en gelijkenis van God

Hij slikt even, leek zich bij elkaar te pakken en vervolgde. “Ik heb nog iets ontdekt. In het begin van de bijbel staat heel duidelijk dat we naar het beeld en gelijkenis van God geschapen zijn. Net als God zijn wij dus goed en slecht. Alleen Jezus die heeft een totaal goed voorbeeld gegeven. Maar je ziet als de bekoring komt, dan gaat het mis. Ik zie dat bij alle mensen om mij heen. Ze willen je allemaal bedonderen.”

“Naar Gods beeld en gelijkenis geschapen wil zeggen dat de mens goed geschapen is. Want God is alleen maar goed. Daarna wilde de mens eigen wegen gaan. Hij zonderde zich af van God. Daar komt het woord ‘zonde’ vandaan. En los van God kan de mens niets. Hij gaat ook dood. Ook de natuur, die voor de mens geschapen is, gaat dood. Ook wij, nageslacht van de eerste mensen delen in die afzondering van God en gaan dood. Net zoals jouw kinderen van jou je kleur ogen erven en op deze plek ter wereld komen omdat jij en je vrouw hier toevallig wonen.

Zo erven wij van onze eerste voorouders het afgezonderd zijn van God. Dat wordt erfzonde genoemd. Gelukkig kwam Christus, die ook nieuwe Adam genoemd wordt. Nu is er keuze. Kies je voor het leven van de eerste Adam, dan leidt dat nergens toe. Kies je voor een leven zoals dat van de tweede Adam, Christus, dan is de verbinding met God hersteld.  Een nieuwe verbond.”

“Maar je moet dan goed doen. En ik heb weinig vertrouwen in mensen.”

“Ik heb ook weinig vertrouwen in mensen. Maar ik heb wel vertrouwen in Christus. Hij heeft als God al het kwaad van mensen gecompenseerd met zijn leven en dood. Omdat Hij God is, kon Hij dat. Hoe groot kwaad je ook gedaan hebt, de compensatie van God is altijd groter. Je moet zelf wel je best doen natuurlijk. En Christus dankbaar zijn.”

Een stoere vent was het. Veel tijd gehad om een eigen evangelie en theorie op te bouwen. Nu waterige ogen. Ik keek ervan op toen ik dat zag. Ik realiseerde me ook dat ik een stevig weerwoord had gegeven die uitmondde in een heuse verkondiging. Ik zei later tegen mijn vrouw dat ik helemaal geen angstig gevoel had gehad zoals de leerlingen van Jezus in de bovenzaal. Een gevoel wat veel katholieken in de weg lijkt te staan de laatste decennia. Ik was me nu bewust geworden dat ik vrijmoedig verkondigd had. Op de vraag van kort geleden waar je God in je dagelijks leven tegen gekomen bent, kan ik nu wat mij betreft antwoorden dat het in het gesprek met mijn kennis was. Ik ga niet zeggen dat al die woorden die ik gesproken heb van mijzelf waren en ook de overtuigingskracht waarmee ik dat deed niet.

Tja, een heuse getuigenis vlak voor Pinksteren…

‘Epiloog’

Wat ben je aan het schrijven pap?” vroeg een van mijn zonen toen ik net klaar was en mijn schrijven uit de printer rolde. Ik vertelde kort wat ik opgeschreven had.

“Mag ik het lezen?” vroeg hij.

“Tuurlijk, alleen heb ik er zelf nog niet overheen gekeken, dus er kunnen onduidelijkheden in zitten . Maar hier, lees maar.”

Na afloop kwam hij bij me. “Prachtig” zei hij. “Maar die kennis onderbouwt zijn argumenten wel en jij niet! ”

“Hoe bedoel je?”

“Nou hij zegt dat er onderzocht is door National Geographic en dat er bewijs is dat er meerdere evangelies zijn die na 150 jaar na Christus geschreven zijn.”

“Maar dat onderzoek en bewijs heb ik juist ontkracht. Die wetenschap van mensen. Eerst was tot het jaar 1500 de aarde centrum van het heelal waar later alles om heen draaide en nu is dat niet meer zo is bewezen. De meteorologen hebben voor vanochtend een waterbom voorspeld en ik kijk de hele ochtend naar buiten en zie geen druppel regen. Aan mama's pols hebben de geleerde doktoren 12 jaar lang 11 operaties uitgevoerd, elke keer is de functionaliteit minder geworden.” 

“Maar jij zegt dus dat mensen niets weten?”

“Nee, niet dat ze niets weten, maar dat ze hier op aarde beperkt weten. Ik heb in mijn verhaal gezegd en gisteren tegen die kennis gezegd dat wij katholieken ons baseren op de bijbel en op de Heilige Geest. In de Heilige Geest heb ik het meeste vertrouwen dat Hij mij wat over de werkelijkheid kan zeggen.”

We hebben over nog meer dingen gediscussieerd hetgeen zeer aangenaam was. Vooral ook omdat onze zoon zich beriep op nogal wat parate kennis uit het echte evangelie en de bijbel.