Handboek huwelijksvoorbereidingBij de voorbereiding op een huwelijk zouden stellen behoorlijke catechese moeten ontvangen en activiteiten moeten meemaken die de betekenis van het sacrament van het huwelijk uitdiepen. Als bijdrage hieraan zal het Vaticaan een nieuw handboek uitbrengen voor de huwelijksvoorbereiding. Bij de voorbereiding op een huwelijk zouden stellen behoorlijke catechese moeten ontvangen en activitetien moeten meemaken die de betekenis van het sacrament van het huwelijk uitdiepen. Als bijdrage hieraan zal het Vaticaan een nieuw handboek uitbrengen voor de huwelijksvoorbereiding.

Raad voor het gezin

Handboek  huwelijksvoorbereidingPaus Benedictus XVI heeft maandag tijdens de ontvangst van de deelnemers van de plenaire vergadering van de pauselijke Raad voor het gezin aangekondigd dat het Vaticaan werkt aan een handboek, een vademecum, voor de voorbereiding van het katholiek huwelijk. Daarin zal onder meer aandacht uitgaan naar de betekenis van de seksualiteit en haar positieve energie voor de relatie van het echtpaar.

Het document, dat wordt uitgewerkt door de pauselijke Raad voor het gezin, zal gericht zijn op de vorming van en het antwoord op de roeping tot het huwelijk en zal spreken over drie stadia van voorbereiding: de vroege voorbereiding, de naaste voorbereiding en de directe voorbereiding. 

Drie delen

Het eerste deel, de vroege voorbereiding, is bestemd voor kinderen, adolescenten en jongeren. Het gaat hierbij om het gezin, de parochie en de school, plaatsen waar mensen wordt geleerd dat leven een roeping van liefde is, een liefde die een specifieke vorm kan aannemen in het huwelijk of een gewijd leven. In dit stadium van voorbereiding moet al langzamerhand duidelijk worden dat de seksualiteit een positieve energie is die geïntergreerd dient te worden in authentieke liefde.

Het tweede deel, de naaste voorbereiding, is bestemd voor de verloofden en zal handelen over de genade en de verantwoordelijkheid in het huwelijk. Het derde deel zal de directe voorbereiding van het huwelijk beschrijven en onder meer handelen over de catechese voor de huwelijksritus en haar betekenis.