H. Nicolaas, BaarnAl jaren is de agenda van de Nicolaasparochie in Baarn druk bezet met catechesebijeenkomsten: sommige laagdrempelig, andere met meer diepgang, voor (jonge) moeders, voor kinderen, voor jongeren.

H. Nicolaas, BaarnAl jaren is de agenda van de Nicolaasparochie in Baarn druk bezet met catechesebijeenkomsten: sommige laagdrempelig, andere met meer diepgang, voor (jonge) moeders, voor kinderen, voor jongeren.

Pastoor Kolkman, bijna 80, is er altijd al een groot voorstander van geweest in contact met elkaar te blijven en zo ook dicht bij de kerk. De parochie biedt hier talloze mogelijkheden voor. Gabrielle Nieuwenhuis, al jaren actief in de parochie, vertelt over de initiatieven die overigens voortdurend in ontwikkeling blijven.

“We zijn nu zo’n drie jaar bezig met de koffieochtenden voor jonge ouders. Als je kinderen hebt tussen 0 en 5 jaar ben je welkom. Het is laagdrempelig en de kinderen kunnen ook gewoon meekomen. Samen met de andere jonge ouders praat je over het geloof. Soms hebben ze hun kindje net laten dopen, anderen denken erover na. En dan komt vanzelf de vraag naar wat je zelf gelooft. Weer anderen vragen zich af of je met de allerkleinsten al met geloof bezig kunt zijn. Er is dus een stukje geloofsverdieping en we praten over praktische zaken.
Geregeld worden er nieuwe materialen getoond die kunnen helpen bij de geloofsopvoeding thuis.”

In het voetspoor van Maria

“Wat wel dieper gaat is In het Voetspoor van Maria. Dat bestaat 20 jaar dit jaar. Het is ooit begonnen om vooral met de moeders in gesprek te komen. We merkten namelijk bij de Eerste Communievoorbereiding, kinderclub en Vormsel dat er bij de ouders weinig geloofskennis aanwezig was. Het zijn toch vooral de moeders die de geloofsopvoeding gestalte geven. Het gaat echt om de verdieping van het geloof, maar dat doen we met heel verschillende thema’s. De eerste bijeenkomst van dit seizoen gaat over hoe je een bijbelverhaal vertelt, en de tweede over de H. Grignion de Montfort. Er komen steeds nieuwe moeders. Vaders zijn ook welkom, maar in de praktijk komt dat bijna niet voor. Kleine kinderen kunnen worden meegebracht. Er is crèche en speelgoed in de bibliotheek.”

H. Nicolaas, Baarn

Gezinsmis

“Eens in de maand is er een gezinsmis en dan zit er veel jeugd in de kerk. We hebben iedere zondag crèche, kinderkerk (3-7 jaar) en kinderwoorddienst (7-11 jaar).” Daarnaast biedt de parochie nog veel meer activiteiten zoals onder andere Mothers Prayers en Alpha-cursus. De vele inspanningen in de parochie zijn niet bedoeld om successen te boeken. Wel leeft de hoop dat mensen geraakt worden door het contact met de gemeenschap, het contact met de kerk.

Portaalverkondiging

“We gaan starten met iets heel nieuws”, vertelt Gabriëlle Nieuwenhuis enthousiast. “En eigenlijk komt dat door een uitspraak van paus Benedictus. Hij heeft gezegd dat Paulus als eerste werd aangeraakt door de kerk, de kerk als gemeenschap van gelovigen die in de Verrijzenis geloven. Dat is toch het kernpunt van ons geloof. Om kinderen en ouders van nu met die kerk in aanraking te laten komen, zetten de we letterlijk de kerk open om hen te ontmoeten.” En dat gebeurt niet ’s avonds bij een kopje koffie, maar ’s morgens vóór schooltijd. Om 8 kunnen kinderen en ouders aanschuiven in het prachtige portaal van de kerk. De jassen hoeven niet eens uit en je hoeft niet katholiek te zijn. In ongeveer een kwartier wordt een bijbelverhaal verteld of iets over het evangelie van die dag. “En dan geven we de kinderen het liefst nog een spreuk voor die dag mee.” Degenen die het gaan trekken zullen de wat oudere moeders zijn die zelf niet meer de drukte van het ochtendspitsuur thuis hebben. “We zullen wel zien of en hoe het loopt. Ik zou zeggen: Ouders, laat toch uw kinderen bij Jezus komen.”