Grote vrouwenVandaag, inter­na­tionale vrouwen­dag, staan wereld­wijd vooral de rech­ten van de vrouw centraal. Wij zetten graag een paar katho­lieke vrouwen in het spot­licht die vooral het vrouw-zijn en het moeder-zijn hebben vorm­ge­geven naar Gods plan en bedoeling. Vandaag, internationale vrouwendag, staan wereldwijd vooral de rechten van de vrouw centraal. Wij zetten graag een paar katholieke vrouwen in het spotlicht die vooral het vrouw-zijn en het moeder-zijn hebben vormgegeven naar Gods plan en bedoeling.

In plaats van aandacht voor macht, invloed en de hoogte van salarissen, benadrukken we op Katholiekgezin.nl graag onbaatzuchtige, liefdevolle en bewonderenswaardige vrouwen die navolging verdienen.

Zomaar een greep uit een veel groter aantal vrouwen die met moed en grote waardigheid hun vrouw-zijn en moeder-zijn hebben beleefd en verdedigd en daarmee een groot voorbeeld zijn:

Heilige Gianna Baretta Molla (*1922 – †1962)

Grote vrouwenGianna Baretta Molla is bekend omdat ze met het voortzetten van haar vierde zwangerschap haar eigen leven in gevaar bracht. Op 21 april 1962 kwam haar gezonde dochter, Gianna Emanuela, middels een keizersnede ter wereld en stierf Gianna Molla een week later op 28 april. In 1994 verklaarde paus Johannes Paulus II haar zalig en in 2004 heilig. Zij is patroonheilige van moeders, ongeboren kinderen en de Wereldgezinsdagen van 2015 in Philadelphia, VS.

Heilige Zuster Faustina (*1905 – †1938)

Grote vrouwenSpeciaal in dit Jaar van de Barmhartigheid: zuster Faustina. Deze Poolse zuster, geboren als Helena Kowalska, was een zieneres en mystica wiens geschriften van de diverse visioenen die ze had, in eerste instantie door het Vaticaan werden verboden. Toen Karol Józef Wojtyla (later paus Johannes Paulus II) aartsbisschop van Krakau werd, is een nieuw onderzoek gestart naar het leven en de dagboeken van zuster Faustina en werd ook de devotie tot de Goddelijk Barmhartigheid weer toegestaan. Zuster Faustina werd in 1993 zalig en in 2000 heilig verklaard. Barmhartigheidszondag wordt sindsdien gevierd op de eerste zondag na Pasen.

Zalige Moeder Teresa (*1910 – †1997)

Grote vrouwenDe in 2003 door paus Johannes Paulus II zalig verklaarde Moeder Teresa behoeft eigenlijk geen introductie. Zij stichtte in 1950 de Orde van Missionarissen van Naastenliefde in Calcutta en ontving een hele serie onderscheidingen waaronder de Nobelprijs voor de vrede in 1979. Met haar onbaatzuchtige werk onder de armsten der armen mag zij een voorbeeld zijn voor de 4.500 religieuzen die de congregatie op dit moment telt en voor alle vrouwen in de wereld.

Gabriele Kuby (*1944)

Grote vrouwenGabriele Kuby is een Duitse journaliste en vertaalster. Haar geschriften handelen met name over sociaal-politieke kwesties vanuit christelijk perspectief, de gender-ideologie, gezinspolitiek en (seksueel-) pedagogische kwesties. Gabriele is internationaal een graag geziene spreekster over met name de gevaren van de gender-ideologie. Haar dochter, Sophia Kuby, ook actief als pleitbezorgster voor de Katholieke Kerk, was zaterdag 5 maart 2016 nog een van de spreeksters van het opGROEIsymposium in Hilversum.

Suggesties?

Wie moet volgens jou per se genoemd worden als we over belangrijke of grote katholieke vrouwen spreken?