Grootouders hebben speciale missieIn de huidige samenleving vervullen grootouders een belangrijke rol in het doorgeven van het geloof aan de jongere generaties. Grootouders hebben speciale missieIn de huidige samenleving vervullen grootouders een belangrijke rol in het doorgeven van het geloof aan de jongere generaties. Dat heeft kardinaal-staatssecretaris Tarcisio Bertone gezegd in een toespraak voor de Pauselijke Raad voor het Gezin.

Onze huidige samenleving wordt gekenmerkt wordt door genotzucht en oppervlakkigheid en het zijn juist de grootouders die een belangrijke rol hebben in het doorgeven van het geloof aan de jongere generaties, aldus kardinaal Bertone.

Hij sprak tijdens een conferentie over het thema ‘Grootouders: hun getuigenis en hun aanwezigheid in het gezin’. Kardinaal Bertone uitte zijn bezorgdheid over de tendens van gezinnen “te breken als de echtgenoten wat ouder beginnen te worden”, een fase waarin zij juist “wederzijdse liefde en begrip” nodig hebben.

Hij wees ook op “de troostende kracht en krachtige morele steun” van grootouders. “Zij geven eeuwige waarden door aan de nieuwe generaties.” (KN/CNA)

Lees hier meer over de rol van grootouders