Groot gezin getuigt van geloof, moed en optimismeOp de website van Inspiratie Magazine is een artikel verschenen van Christine Klösse over grote gezinnen. Zij ging in gesprek met drie grote gezinnen met als resultaat openhartige gesprekken en een prachtige kijk in de levens van deze grote gezinnen. Groot gezin getuigt van geloof, moed en optimismeOp de website van Inspiratie Magazine is een artikel verschenen van Christine Klösse over grote gezinnen. Zij ging in gesprek met drie grote gezinnen met als resultaat openhartige gesprekken en een prachtige kijk in de levens van deze grote gezinnen.

“Grote gezinnen zijn belangrijk. Dat vindt althans paus Benedictus XVI, die dit liet weten tijdens een recente audiëntie. Hij benadrukte dat er geen toekomst is zonder kinderen. ‘In de huidige sociale context zijn grote gezinnen een getuigenis van geloof, moed en optimisme. Ze zijn een rijkdom en hoop voor het land’, aldus de paus. Maar is er dan nog wel hoop voor een land waar een vrouw gemiddeld slechts 1,8 kinderen krijgt?”