Groot-Brittannië onderschat stabiel gezinOnderzoekers van de Britse organisatie Centre for Social Justice hebben uitgezocht dat de kans op armoede sterk toeneemt wanneer men ongetrouwd samenwoont of kinderen krijg buiten het huwelijk. Onderzoekers van de Britse organisatie Centre for Social Justice hebben uitgezocht dat de kans op armoede toeneemt wanneer men ongetrouwd samenwoont of kinderen krijg buiten het huwelijk.

Groot-Brittannië onderschat stabiel gezinHet gezinsleven in Groot-Brittannië is sinds de jaren 60 van de vorige eeuw minder stabiel geworden door het toenemende aantal samenwoners. Ook het aantal kinderen dat buiten een huwelijk wordt geboren in een éénoudergezin of van ongetrouwde samenwoners is in vergelijking met de jaren daarvoor vernegenvoudigd, van 5 procent naar 45 procent. Van jonge families die uit elkaar gaan is maar liefst 80 procent ongetrouwd. Ongetrouwd samenwonen en het krijgen van kinderen buiten het huwelijk vergroot de kans op armoede. Dit betogen onderzoekers van de Britse organisatie Centre for Social Justice.

Armoede

Het Centre for Social Justice noemt de "family breakdown" één van de vijf pijlers waardoor betrokkenen in armoede kunnen raken. Zij willen met dit onderzoek een ander onderzoek uit 2010, Happy Families? History and Family Policy, nuanceren. Dit onderzoek beweert dat de huidige populaire samenlevingsvormen zoals ongetrouwd samenwonen ook al vóór 1960 populair waren en niet fundamenteel bijdragen aan het oplopend aantal scheidingen van de afgelopen decennia.

Centrale plaats

Eén van de conclusies van het huidige onderzoek is dat het huwelijk al over langere tijd een centrale positie inneemt binnen het Britse gezinsleven, ondanks het feit dat er toen ook al allerhande samenlevingsvormen waren. De jaren 60 van de vorige eeuw met de introductie van de anticonceptie pil heeft gezorgd voor een stijging van alternatieve samenlevingsvormen zoals we die daarvoor niet gezien hebben. Het Centre for Social Justice wil benadrukken dat het huwelijk van onschatbare waarde is voor stabiele en sterke families in Groot-Brittannië. (www.alimentatie.nl)