'Groeiboekje' voor ouders van premature kinderenNaar aanleiding van de internationale Dag van het Vroeg­geboren Kind is woensdag 17 november in België het 'Groeiboekje' gepresenteerd, een gratis informatie­boekje voor ouders van premature kinderen. Naar aanleiding van de internationale Dag van het Vroeggeboren Kind is woensdag 17 november in België het 'Groeiboekje' gepresenteerd, een gratis informatieboekje voor ouders van premature kinderen. Volgens de initiatiefnemers bestaan er veel misvattingen over vroeggeboorten.

Grote impact

'Groeiboekje' voor ouders van premature kinderenPrematuren komen vaker voor dan gedacht: 8 procent van de moeders wordt ermee geconfronteerd. Een vroeggeboorte is een traumatische gebeurtenis die een grote impact heeft op het gezin. Ouders blijven na de geboorte vaak met vragen zitten. In het boekje gaat het bijvoorbeeld over de gecorrigeerde leeftijd. Dat is de huidige leeftijd min het aantal weken dat het kind te vroeg geboren werd. "Een kind dat zeventien weken oud is, maar tien weken te vroeg geboren is, heeft een gecorrigeerde leeftijd van zeven weken. Wat ontwikkeling betreft, is het dus eigenlijk pas zeven weken oud en moet het kunnen wat een baby van zeven weken kan."

Opvolging

Het 'Groeiboekje' is een initiatief van Kind en Gezin, de Vlaamse Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VVOC) en de Koning Boudewijnstichting. De organisaties vragen aan de overheid een actief beleid van langdurige opvolging van kinderen die te vroeg geboren zijn.

"De ontslagnemende regering kondigde aan dat er een budget van 2 miljoen euro werd vrijgemaakt voor de opvolging van extreem prematuren. Dat zijn kinderen die geboren worden voor 32 weken zwangerschap. Wij zijn hierover bijzonder verheugd, maar blijven ook pleiten voor een betere opvolging van de gewone prematuren", luidt het.

Initiatieven

Heel wat ziekenhuizen hebben op de Internationale Dag van het Vroeggeboren Kind bijzondere aandacht besteed aan kinderen die te vroeg geboren worden. In het Erasmusziekenhuis in Brussel, het AZ Sint-Jan in Brugge, het UZ Gasthuisberg in Leuven en het Regionaal Ziekenhuis in Namen droegen moeders van pasgeboren kinderen een groene badge om hun steun te betuigen aan premature baby's. Op de badge staat de tekst "Niet alle baby's hebben gelijke kansen. Ik kom daarvoor op!"

De Internationale Dag van het Vroeggeboren Kind vond voor de tweede keer plaats. De Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen (VVOC) voorzag voor de gelegenheid posters en flyers. (hln.be)