Kerk in Nood gebedskaart voor gezinssynodeHet Vaticaan publiceerde op 24 februari 2014 een brief van paus Franciscus aan de gezinnen in de hele wereld. Daarin vraagt hij hen om te bidden voor het welslagen van de eerste van twee gezinssynoden. Het Vaticaan publiceerde op 24 februari 2014 een brief van paus Franciscus aan de gezinnen in de hele wereld. Daarin vraagt hij hen om te bidden voor het welslagen van de eerste van twee gezinssynoden.

Kerk in Nood gebedskaart voor gezinssynodeIn zijn inleiding schrijft paus Franciscus: “Lieve families, ik kom aan uw huisdeur aankloppen om u over een gebeurtenis te spreken die in oktober in het Vaticaan zal plaatsvinden.” De paus schrijft dat de gezinnen sterk betrokken zijn bij de komende gezinssynode, waarin gezinspastoraal centraal zal staan. “Deze synode is op een bijzondere wijze aan U gewijd, omdat daarin uw roeping en zending in de kerk en in de samenleving, evenals huwelijks- en gezinsvragen, de opvoeding van kinderen en de rol van de gezinnen bij de zending van de Kerk centraal staan. Ik vraag U om te bidden tot de Heilige Geest, opdat Hij de synodevaders zou verlichten en hen bij deze zware opdracht zou leiden.” Op het einde van de brief schenkt de paus nog zijn zegen aan de gezinnen en vraagt hij hen om voor hem te bidden.

Bestel uw gratis gebedskaart

Om uw gebed te begeleiden geeft Kerk in Nood België een gratis gebedskaart uit die volgens de website van Kerk in Nood België vanaf 2 april beschikbaar zal zijn.

Op de kaart staat het volgende gebed:

Gebed aan de Heilige Familie

Jezus, Maria en Jozef,
in U overwegen wij
de schittering van de ware liefde,
tot U richten we ons vol vertrouwen.

Heilige Familie van Nazareth
maak ook onze gezinnen
tot plaatsen van verbondenheid en cenakels van gebed,
waarachtige scholen van het Evangelie
en kleine huiskerken.

Heilige Familie van Nazareth,
zorg dat er in de gezinnen nooit meer sprake is
van geweld, geslotenheid en verdeeldheid;
dat al wie gekwetst of geschandaliseerd is
snel troost en genezing mag kennen.

Heilige Familie van Nazareth,
zorg dat de aanstaande Bisschoppensynode
in allen het besef mag doen herleven
van het heilige en onaantastbare karakter van het gezin,
van de schoonheid ervan naar het plan van God.

Jezus, Maria en Jozef,
hoor ons, verhoor ons gebed.

Amen

Paus Franciscus