Requiem - In ParadisumWe kregen een bidprentje van de schoonmoeder van mijn jongste broer uit Spanje. Gelukkig kent onze zoon goed Spaans en hij vertaalde het voor ons. We waren ontroerd. Ik citeer enkele passages. We kregen een bidprentje van de schoonmoeder van mijn jongste broer uit Spanje. Gelukkig kent onze zoon goed Spaans en hij vertaalde het voor ons. We waren ontroerd. Ik citeer enkele passages.
Requiem - In Paradisum

  • “Aan iedereen die van me gehouden heeft vraag ik gebeden, het beste bewijs van jullie liefde.”
  • “Huil niet om mij, jullie die mij op aarde hebben liefgehad. Ik rust in de Heer en ik wacht op jullie in de hemel.”
  • “Ik sterf maar mijn liefde sterft niet. Ik zal jullie liefhebben in de hemel, zoals ik jullie heb liefgehad op aarde.”
  • “De Heer heeft me in dit leven meer gegeven dan ik me had kunnen voorstellen.”

Na het ontvangen van de laatste sacramenten is ze op 65-jarige leeftijd overleden.

Deze week, de Goede Week, is ook de schoonmoeder van een goede bekende van mij overleden. Hoewel ze vrij plotseling overleden is, stond in het gedichtje boven de rouwkaart dat het leven telkens een stukje sterven is. En nu was het laatste beetje gestorven. Er zou nog een plechtigheid zijn in het crematorium. Daarna koffiedrinken. Iemand haalde een rouwkaart te voorschijn omdat het zo toevallig was, dat daar hetzelfde gedichtje boven stond.

Niets over hoop op de verrijzenis. Christus komt niet in voor in de rouwkaart. De crematie vindt plaats op Witte donderdag. Vrijdag vieren we dat Christus gestorven is en met Pasen vieren we de verrijzenis. Christenen vieren dat Hij voor ons een hemels leven na de dood mogelijk gemaakt heeft. De Spaanse schoonmoeder had dat wel begrepen, de Nederlandse niet.

De kerk is vaak negatief in het nieuws geweest. Maar haar werkelijke rol is daardoor niet aan bod geweest. En een uitvaartliturgie met het “In Paradisum”, dat engelen je tegemoet snellen om je te geleiden voor de Heer, is toch oneindig te verkiezen boven een crematoriumplechtigheid met koffie en dat was het? Wat de kerk te verkondigen heeft is toch ook datgene wat iedereen eigenlijk in zijn hart nou juist precies wil? Een hemels leven na de dood?

Het is goed dat in de Goede Week nog maar eens nadrukkelijk te verkondigen. Bij deze.