Marriage Week NLMarriage Week Nederland heeft goed nieuws: de stichting is sinds 1 juli 2016 officieel een erkend goed doel. En dit najaar zal de Bijzondere Hoogleraar Duurzame Relaties aan de slag gaat aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Marriage Week Nederland heeft goed nieuws: de stichting is sinds 1 juli 2016 officieel een erkend goed doel. En dit najaar zal de Bijzondere Hoogleraar Duurzame Relaties aan de slag gaat aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Marriage Week NLDe stichting Marriage Week Nederland werd opgericht in 2008, naar voorbeeld van Marriage Week Engeland. “We willen mensen aansporen om te investeren in hun huwelijk”, zegt voorzitter Jan Hol. “Het doel is de grote waarde van het huwelijk onder de aandacht te brengen en te benadrukken hoe belangrijk het is om daarin te investeren.” “Onze stichting noemt vijf pijlers die daaraan kunnen bijdragen: samen cultuur beleven (een orgelconcert of museum bijvoorbeeld), samen eten, samen sporten (of wandelen), samen dezelfde levensovertuiging hebben en samen dezelfde belangstelling bevorderen (door een cursus bijvoorbeeld). Samen doen, verbindt.”

Goed doel

Sinds 1 juli jl. is Marriage Week Nederland officieel een erkend goed doel. Dat betekent dat de stichting betrouwbaar omgaan met verworven giften. Nu werft de stichting nog nauwelijks giften, maar ze gaat dat wel doen als dit najaar de Bijzondere Hoogleraar Duurzame Relaties aan de slag gaat aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Bijzondere leerstoel

De hoogleraar voor de Bijzondere leerstoel Duurzame Relaties die de stichting heeft opgericht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, gaat onderzoeken wat, in deze tijd, huwelijken succesvol maakt. En wat je succesvol kunt doen als huwelijken onverhoopt in de knel zijn gekomen. Het doel is onder meer dat overheden via nieuw wetenschappelijk onderzoek handvatten krijgen om beleid te maken dat duurzame liefdesrelaties in brede zin ondersteunt. Er is heel veel internationaal bewijs voor de stelling dat bewuste, gerichte aandacht voor huwelijk en gezin op lange termijn het gezicht van de samenleving bepaalt. Daar zetten we ons graag voor in.

Naar aanleiding van het oprichten de Bijzondere leerstoel publiceerde het Reformatorisch Dagblad een artikel over Marriage Week Nederland. Je kunt deze hier teruglezen. (niet mogelijk op zondag).