Heiner Bielefeldt - speciale gezant van de Verenigde NatiesDe speciale gezant van de Verenigde Naties voor de gods­dienst­vrij­heid, Heiner Bielefeldt, maant nationale regeringen aan om het recht van kinderen op gods­dienst­vrij­heid en gods­dien­stige opvoe­ding door hun ouders juridisch te verankeren. Heiner Bielefeldt - speciale gezant van de Verenigde NatiesDe speciale gezant van de Verenigde Naties voor de godsdienst­vrijheid, Heiner Bielefeldt, roept nationale regeringen op om het recht van kinderen op godsdienst­vrijheid en gods­dienstige opvoeding door hun ouders juridisch te verankeren.

De VN-gezant bestempelt het als absurd om ouders tot een zogenaamd ‘neutraal gods­dienst­onder­wijs’ te verplichten. “Kinderen hebben recht op de nodige vrijheid op het gebied van geloofs­vragen en geloofs­praktijk. Het recht van ouders op geloofs- en gewetensvrijheid impliceert het recht om hun kinderen volgens hun eigen overtuiging op te voeden en om hun kinderen aan gods­dienstige initiatie­rituelen te laten deelnemen.”

In zijn toespraak tot de Verenigde Naties in New York veroor­deelde Bielefeldt onder meer ontvoeringen, gedwongen bekeringen of gedwongen huwelijken van meisjes. Bielefeldt doet tevens een oproep tot religieuze leiders. Die moeten zich tot het uiterste inspannen om ‘praktijken die schadelijk zijn voor het kind’ te bestrijden. (Kerknet)