Godsdienstonderwijs terug in SpanjeGodsdienst wordt opnieuw verplichte en vol­waardige leerstof in Spanje, zo meldt Kerk & leven. Naar alle waar­schijn­lijk­heid keurt het parlement in juli het wets­voorstel goed, dat op 17 mei al werd aan­genomen door de ministerraad. Godsdienst wordt opnieuw verplichte en volwaardige leerstof in Spanje, zo meldt Kerk & leven. Naar alle waarschijnlijkheid keurt het parlement in juli het wetsvoorstel goed, dat op 17 mei al werd aangenomen door de ministerraad.

Godsdienstonderwijs terug in Spanje De gang van zaken leidt tot ergernis bij de socialisten, vandaag in de oppositiebanken, die de regering Rajoy ervan beschuldigt de klok terug te draaien en te dansen naar de pijpen van de Spaanse bisschoppen. De socialisten -die aan de macht waren tussen 2004 en 2011- maakten het godsdienstonderricht facultatief en vervingen het door het verplichte vak opvoeding tot burgerschap. Sindsdien ging het snel achteruit met de belangstelling van jongeren voor het vak godsdienst op school.

De nieuwe wet hervormt het onderwijs grondig vanaf september 2014. Het vak godsdienst worden opnieuw verplicht in het lager en middelbaar onderwijs. (Rknieuws.net)