Godsdienstige rol gezin groeitDe rol van het gezin bij de beleving van religiositeit is groot en neemt alleen maar toe. Theologe Toke Elshof raadt de katholieke Kerk aan ouders en jongeren beter te begeleiden, zowel thuis als bij hun vrijwillige inzet voor de Kerk. Godsdienstige rol gezin groeitDe rol van het gezin bij de beleving van religiositeit is groot en neemt alleen maar toe. Dat stelt theologe Toke Elshof vandaag bij haar promotie aan de Universiteit van Tilburg. In haar proefschrift Van huis uit katholiek raadt zij de katholieke Kerk aan ouders en jongeren beter te begeleiden, zowel thuis als bij hun vrijwillige inzet voor de Kerk.

Elshof (1957) onderzocht de geloofsbeleving onder drie generaties rooms-katholieke families. Hoewel die in de loop ter tijden is veranderd, constateert Elshof geen teloorgang van de religiositeit. De verschillende generaties bleken voort te bouwen op de traditie die zij van huis uit hebben meegekregen. Daarbij ontwikkelt zich een soort “ongodsdienstig katholicisme”.

Uit haar onderzoek bleek ook dat vooral de vrouw een belangrijke rol vervult in godsdienstige betrokkenheid en opvoeding. Het is nodig dat de katholieke Kerk beter aansluiting vindt bij de gezinnen, want katholieke religiositeit die niet kerkelijk is ingebed, krijgt ongodsdienstige en post-christelijke trekken, constateert Elshof. Bovendien hebben de gezinnen behoefte aan begeleiding en advies, zij het op een andere manier dan vroeger. (KN)