Gezinsweekend - Zout der aardeHet jaar­lijkse gezins­weekend zat ook dit jaar weer boorde­vol gezel­lig­heid, ver­dieping en mooie ont­moe­tingen. Thema dit jaar was ‘Zout der aarde’ naar de tekst in Matteus 5, 13-15. Het jaarlijkse gezinsweekend zat ook dit jaar weer boordevol gezelligheid, verdieping en mooie ontmoetingen. Thema dit jaar was ‘Zout der aarde’ naar de tekst in Matteus 5, 13-15.

Eén groot gezin

Gezinsweekend - Zout der aardeAl voor de 18e keer bood het gezinsweekend gezinnen de mogelijkheid in een ontspannen sfeer zich te verdiepen in de vraag wat het betekent en wat het vraagt om een katholiek gezin te zijn. Voor de kinderen was er in alle leeftijdsgroepen een programma onder de bezielende leiding van enthousiaste jongeren, de broeders van Sint-Jan en enkele zusters van de karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus uit Vogelenzang.

De ruim 30 gezinnen waren wederom te gast in Bezinningscentrum Emmaus in het Noord-Brabantse Helvoirt. De gezinnen vormen even samen als het ware een groot gezin, waar kinderen ineens nieuwe ‘broertjes’ en ‘zusjes’ hebben en ouders (en kinderen) tijd hebben hun vreugdes en zorgen met O.L. Heer en met elkaar te delen.

Doof én blind

Gezinsweekend - Zout der aardeDe invulling van het thema zorgt elk jaar weer voor een verrassing. Zo keken de ouders en tieners op vrijdagavond naar de indrukwekkende film ‘Marie Heurtin’ – naar een waar gebeurd verhaal –  over hoe een religieuze zich ontfermt over een blind en doof meisje en hoe zij, na veel strubbelingen, eindelijk contact met haar weet te maken en haar kan leren te communiceren. In de film wordt heel sterk getoond hoe het ‘zout der aarde’ zijn, zoals zuster Marguerite dat voor het meisje Marie wil zijn, vraagt om een voortdurende bekering. In kleine stappen komen ze samen steeds meer met elkaar in contact tot een echt hechte verbondenheid ontstaat. Ook ons eigen ‘bekeringsproces’ kent die stappen. Pas wanneer we steeds opnieuw onszelf tot God durven keren, kunnen we groeien in verbondenheid.

Sprookjes

Gezinsweekend - Zout der aardeOp de zaterdag nam Anton de Wit, onder meer bekend van een aantal boeken en zijn columns in bv. Katholiek Nieuwsblad, de volwassenen mee in een meeslepend verhaal over de kracht van verhalen. Wanneer je spreekt over het ‘zout der aarde’ kun je denken aan zout als smaakmaker, maar zout is ook om te bewaren, om te conserveren. En daar hebben we verhalen voor nodig. In en met die verhalen kunnen we ons geloof doorgeven. Verhalen waarin duidelijk wordt hoe wij moeten handelen, die ons laten zien wat een doorleefd geloof is. Sprookjes zijn daar bij uitstek een voorbeeld van. Niet doordat ze regels meegeven over wat wel en niet mag of moet, maar die aangeven wat je moet doen om een goed mens te zijn en welke deugden daarbij horen.

Vervolgens kregen de ouders de opdracht zelf een sprookje te schrijven met daarin – op een of andere manier – verwerkt een van de Zaligsprekingen. Het leverde aan het einde van de dag een zeer gevarieerd aanbod aan verhalen op. Ongekende talenten kwamen aan het licht.

Mix van ernst en plezier

Gezinsweekend - Zout der aardeIntussen vermaakten de kinderen zich bij hun eigen programma’s met een mix van catechese, gebed, plezier en sport. De gezinnen – ouders en kinderen – maakten in de middag gezamenlijk puzzels over hoe je met je eigen gezin het zout der aarde kunt zijn.

Door de vieringen en gebed, evenals de gezellige maaltijden, werd de innerlijke mens zowel geestelijk als fysiek goed verzorgd. Op de zondag vertelde een gevlucht Iraaks gezin over hun manier om ‘zout der aarde’ te zijn. Hun houding van vergeving naar hun kwaaddoeners en hun vertrouwen in de toekomst raakten velen.

Tot volgend jaar

Bij de afsluiting met alle gezinnen en leiding tezamen ontving ieder gezin een mooi gebed (zie hieronder). En na alles weer opgeruimd, ingepakt en schoongemaakt te hebben, toog iedereen zondagmiddag huiswaarts.

“Tot volgende keer”, klonk van alle kanten over het terrein. Het was een geslaagd en verrijkend weekend geweest. Volgend jaar vindt het gezinsweekend plaats van 10 t/m 12 juni 2016.

Meer informatie en uitgebreide fotoserie

Gezinsweekend - Zout der aardeHet gezinsweekend is een initiatief van de Stichting Katholieke gezinsweekenden in samenwerking met het Instituut voor Huwelijk Gezin en Opvoeding. Een uitgebreide fotoserie van het afgelopen weekend, maar ook van eerdere jaren staat op de speciale website. Daar kan ook al worden aangemeld voor volgend jaar!

Gebed

De gezinnen kregen behalve informatie, inspiratie, bemoediging en gezelligheid, ook nog de film Marie Heurtin op DVD en een speciale gebedskaart ‘Zout der aarde’.

Heer Jezus Christus,

U die hebt gezegd:
“Jullie zijn het zout van de aarde, het licht van de wereld”;
geef ons te ontdekken hoe wij met onze gaven en talenten,
maar ook met onze limieten en met onze kwetsbaarheid,
met heel onze persoonlijkheid,
geïnspireerd door het geloof in uw Naam,
en gesterkt door de gaven van uw Heilige Geest
levende getuigen kunnen zijn van uw liefde voor de mensen;
dat wij niet alleen kinderen van God genoemd worden,
maar het ook zijn: in liefde en eensgezindheid,
in gemeenschap met elkaar en in openheid naar de ander,
altijd op zoek naar wat de vrede bevordert
en bereid om alles te vergeven om uwentwil;
mogen wij zo bouwers zijn van uw Koninkrijk op aarde,
totdat Gij wederkomt in heerlijkheid om ons
te brengen naar het Huis van de Vader.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria,
Uw moeder die ook onze moeder is. Amen.

Gebedskaart