Gezinsweekend Steyl - Met Hart en ZielRond het thema 'Met hart en ziel' houdt het Centrum voor Huwelijk en Gezin van Bisdom Roermond in januari voor de tweede keer een gezinsweekend. Het vindt plaats in het schilderachtige kloosterdorp Steyl in het grote klooster van de (blauwe) Missiezusters. Rond het thema 'Met hart en ziel' houdt het Centrum voor Huwelijk en Gezin van Bisdom Roermond in januari voor de tweede keer een gezinsweekend. Het vindt plaats in het schilderachtige kloosterdorp Steyl in het grote klooster van de (blauwe) Missiezusters.

Gezinsweekend Steyl - Met Hart en Ziel In het weekend van vrijdag 21 t/m zondag 23 januari komen de gezinnen samen rondom het thema 'Met hart en ziel'. Aan bod komen onderwerpen als Karaktervorming van kinderen en jongeren; hoe beleven we de christelijke deugden in het gezin? Wat is ons eigen beeld van God? Hoe kun je spreken over God? Hoe beantwoord je geloofsvragen van kinderen? Wat is FEN (Family Enrichment Trainingen) en wat is de meerwaarde hiervan voor de opvoeding?

Voor de kinderen zijn er, onder begeleiding van deskundige leiding, aparte programma’s rondom het thema. Ze worden in groepen ingedeeld (0-1 jarigen, 2-3 jarigen, 4–7 jarigen, 8-12 jarigen, 13+) en gaan o.a. knutselen, sporten, spreken over het thema, bidden en zingen.

Naast de gezamenlijke heilige Eucharistievieringen en maaltijden, zijn er gezinsmomenten en momenten voor echtparen onderling. De inleidingen worden verzorgd door kapelaan L. Simons, pastoor M. Otto en echtpaar Wilbert en Els Maximus.

Info en aanmelden: Vóór 15 december 2010 via m.rademaker@bisdom-roermond.nl of 0475-386892 bij Myriam Rademaker, of via 0475-386893 bij Vivi Demandt.

Zie de aankondiging ook  op de site van het bisdom