GezinsweekendLiefde begint thuis. Met dit krachtige thema wordt in het weekend van 9 t/m 11 mei het 17e gezins­weekend gehouden van de Stichting Katholieke Gezins­weekenden. Sprekers uit binnen- en buiten­land diepen voor jullie het thema uit en ook de kinderen gaan, op hun eigen niveau, met het thema aan de slag. Liefde begint thuis. Met dit krachtige thema wordt in het weekend van 9 t/m 11 mei het 17e gezinsweekend gehouden van de stichting Katholieke Gezinsweekenden. Sprekers uit binnen- en buitenland diepen voor jullie het thema uit en ook de kinderen gaan, op hun eigen niveau, met het thema aan de slag.

Samenwerking Katholieke Gezinsweekenden en IHGO

Gezinsweekend Vertrouwd als altijd bij de gezinsweekenden, zijn er lezingen, gezamenlijk gebed en gezamenlijke maaltijden en veel ruimte voor ontmoeting. Nieuw is de nauwe samenwerking met het Instituut voor Huwelijk en Gezin en Opvoeding (IHGO), de ‘eigenaar’ van de site waar je nu op zit Katholiekgezin.nl

Het Gezinsweekend vormt elk jaar weer een inspiratie­bron voor de ouders en biedt veel plezier en ook diepgang aan de kinderen. Wanneer je in je eigen parochie misschien niet of niet veel andere gezinnen tegenkomt en je kinderen niet veel andere kinderen, is het fijn elkaar te treffen en, bij wijze van spreken, lief en leed te kunnen delen.

Sprekers en begeleiding

Enkele van de sprekers zijn: Tim Guenard vanuit Lourdes (Frankrijk), twee mensen van de beweging (1971) Foi et Lumière – Licht en Geloof, en twee zusters van een congregatie van moeder Teresa uit Amsterdam. Pastoor R. Wilmink uit Eindhoven is het gehele weekend aanwezig.

Voor wie bekend is met de gezins­weekenden, en ook voor wie geïnteresseerd is:
Hieronder vind je de uitnodigingsbrief met nadere uitleg.
Opgeven kan via de site www.katholiekegezinnen.nl
Op die website staan ook veel foto's van eerdere weekenden!

Uitnodiging

Beste familie,

Dit jaar zal de stichting Katholieke Gezinsweekenden (SKG) in samenwerking met het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding (IHGO) het 17e gezinsweekend van 9 tot en met 11 mei organiseren. Gezinsweekend 2013 HelvoirtWij doen dit samen met het IHGO omdat beide stichtingen zich inzetten voor het katholieke gezin in Nederland en we onze krachten willen bundelen. Zo zullen we ook gezamenlijk in het najaar een gezinsdag organiseren in Leiden. Eerst dus het komende gezins­weekend, het thema zal zijn: “Liefde begint thuis”.

Dit thema naar de uitspraak van Moeder Teresa: “Het gaat er niet om hoeveel we doen, maar met hoeveel liefde we iets doen, liefhebben zonder moe worden. Liefde begint thuis! Ik denk dat de wereld op zijn kop staat en dat er zo velen lijden, omdat er zo weinig liefde is thuis en in onze families. We hebben geen tijd voor God, onze kinderen, voor elkaar. De ontwrichting van de wereldvrede begint thuis.”

Gezinsweekend 2013 HelvoirtOm met de gezinnen op dit belangrijke thema verder in te gaan hebben we diverse gasten voor jong en oud uitgenodigd.

Het gehele weekend zal geleid gaan worden door pastoor R. Wilmink uit Eindhoven. Er worden ook nog, verdeeld over het weekend, drie verschillende workshops gegeven.

Helemaal uit Lourdes (Frankrijk) zal Tim Guenard komen om zijn indruk­wekkende levens­verhaal aan jong en oud te vertellen en hoe uit­eindelijk de liefde hem bij God heeft gebracht.

Gezinsweekend 2013 HelvoirtTwee mensen van de beweging (1971) Foi et Lumière, Licht en Geloof, zullen ommekeer in onze harten teweeg gaan brengen, aan de hand van de woorden van St Paulus: “Wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen beschaamd te maken; en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om de sterke te beschamen.” (Kor.1.27)

Vanzelfsprekend kunnen met zo’n thema de zusters van een congregatie van moeder Teresa niet ontbreken. Twee zusters uit Amsterdam hebben we bereid gevonden om te komen vertellen over hun werk en te getuigen dat ‘liefde niet buitengewoon hoeft te zijn om echte liefde te zijn’ naar de woorden van hun stichteres.

Gezinsweekend 2013 HelvoirtVoor de kinderen, tieners en jongeren wordt ook dit jaar door enthousiaste vrijwilligers weer een afwisselend programma aan de hand van het thema gebracht. Liefhebben is een werkwoord, dus dat wordt niet veel zitten, maar vooral veel doèn!!

Er zal dit weekend ook weer voldoende tijd zijn voor ontspanning en ontmoeting, gebed, H. Eucharistie en nog veel meer. Voor meer achter­grond­informatie zie: www.katholiekegezinnen.nl

Ben je enthousiast geworden en zou je graag willen komen naar het weekend, dan kun je jezelf via de website www.katholiekegezinnen.nl opgeven. Het weekend kost € 195,= per gezin. Mocht dit bedrag een probleem zijn, bel dan even naar 0224-212765 (Peter Groot) en dan komen we er altijd uit, want dat mag niet de reden zijn dat je niet komt. Gezinsweekend 2013 HelvoirtHet weekend wordt georganiseerd door de Stichting Katholieke Gezins­weekenden. Deze stichting ontvangt geen subsidie. De gemiddelde kosten per gezin zijn ruim € 400,00; mochten jullie meer kunnen/willen betalen dan € 195,00 dan mag dat altijd. Misschien weten jullie nog sponsors, we houden ons aanbevolen!

We hopen van jullie te horen!
Met vriendelijke groet,

Stichting Katholieke Gezinsweekenden
Peter Groot/Edwin Veldman/Manfred van Kerckhoven/Johan Verduin/ Roosmarie Salden