Het zout der aardeOver een paar maanden is het weer zo ver, voor de 18e keer zal het jaarlijkse gezins­weekend plaats­vinden, van 29 mei t/m 31 mei 2015! Georgani­seerd door de stichting Katholieke gezins­weekenden (SKG) Deze keer is het thema: ‘Zout der aarde’. Over een paar maanden is het weer zo ver, voor de 18e keer zal het jaarlijkse gezinsweekend plaatsvinden, van 29 mei t/m 31 mei 2015! Georganiseerd door de stichting Katholieke gezinsweekenden (SKG) Deze keer is het thema: ‘Zout der aarde’ (Mt. 5: 13-15)

Het zout der aardeHet is Christus zelf die ons de opdracht geeft: "Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout krachteloos wordt, waar moet je het dan mee zouten? Het deugt alleen nog maar om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt." (Mt. 5, 13-15) Wat een verant­woording legt Hij op ons om Zijn smaak in de wereld te brengen en het licht, het goede voorbeeld, voor te laten gaan. Wij christenen zouden moeten waken voor verdwa­zing, verkil­ling en verpietering. Maar, hoe zit het eigenlijk met ons die Jezus willen volgen? Het is nodig dat wij onze verhouding met God zuiver houden en dat we op elk moment als kinderen van het Licht weten te handelen.

Marie Heurtin

Dit weekend staan er voor de jongeren, tieners en kinderen enthousiaste vrij­willigers klaar en zij zullen met hen, verdeeld in leeftijds­groepen, in woord en daad het thema gaan uitdiepen. Voor de aller­kleinsten zal er een crèche zijn. De ouders en jongeren zullen op vrijdag­avond beginnen met een inleiding van kapelaan Johannes van Voorst over de film Marie Heurtin, een waar gebeurd verhaal. Vervolgens kunnen we in die film zien en beleven dat je, vanaf het moment dat Jezus iets in je leven betekent, zelf ook verandert. Na afloop zullen we nog in kleinere groepen napraten.

Anton de Wit

Op zaterdag zal Anton de Wit met de ouders verder ingaan op het thema. Hij zal dat doen in drie sessies, verdeeld over de dag. Anton de Wit is bekend door zijn boeken en schrijven in katholieke context. De kinderen en jongeren zullen onder­tussen in hun eigen groepen bezig zijn met hoe zij als burgers van het koninkrijk van God de smaak in hun omgeving echt kunnen veranderen. Ook is er zaterdag voor de kinderen een gezellige sport- en spel­middag. Zaterdag­avond is er de mogelijkheid voor de aanbidding in de kapel, het is tenslotte God die al onze handelingen boven­natuurlijke inhoud geeft. Ter afsluiting van de dag nog een gezellig samenzijn.

Kerk in Nood

Zondag zal ‘Kerk in Nood’ (een inter­nationale katholieke hulp­organisatie) komen getuigen over christenen in gebieden in het Midden-Oosten, waar deze mensen vervolgd worden. Ook zal er die dag een gevlucht gezin bij ons aanwezig zijn, dat zal getuigen hoe zij door het geloof en hun trouw in Christus het zoutend vermogen niet verloren.

Natuurlijk is er dit weekend veel tijd voor onderlinge gesprekken, ontspanning en gebed en zal er op beide dagen een H. Mis zijn.

Aanmelden

Zou je met je gezin dit weekend willen meemaken, dan kun je je via de website aanmelden. De kosten voor een heel weekend zullen per een gezin € 195,- zijn, maar mogen nooit een belemmering zijn om te komen.

Informatie

Meer informatie is te verkrijgen via de mail of telefonisch.
Om zeker van deelname te zijn, is het goed je spoedig op te geven.