Gezinsweekend - Over Engelen en mensenIn januari 2012 wordt weer een gezinsweekend georganiseerd door het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond. Het thema van deze dagen is ‘Over engelen en mensen’. Gezinsweekend - Over Engelen en mensen In januari 2012 wordt weer een gezinsweekend georganiseerd door het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond. Het thema van deze dagen is ‘Over engelen en mensen’.

“Van harte nodigen we gezinnen uit voor het gezinsweekend van het ‘Centrum voor Huwelijk en Gezin’ in het schilderachtige kloosterdorp Steyl in het grote klooster van de (blauwe) Missiezusters.”

Thema ‘Over engelen en mensen’

Samen denken we na over de schepping, het ontstaan van engelen en over de beschermengel die ieder mens heeft. Wij horen ook over andere geschapen geesten, hun verleidingen en daarom ook het kunnen onderscheiden van de geesten. Hoe kun je het karakter van kinderen vormen voor een juiste keuze tussen goed en kwaad?

Jeugdprogramma

Voor de kinderen zijn er, onder begeleiding van deskundige leiding, aparte programma’s rondom het thema. Ze worden in groepen ingedeeld (0-1 jarigen, 2-3 jarigen, 4–8 jarigen, 8-12 jarigen, 13+). Er wordt o.a. geknutseld, gesport, gesproken over het thema, gebeden en gezongen.

Naast de gezamenlijke heilige Eucharistievieringen en maaltijden, zijn er gezinsmomenten en is er ‘echtparentijd’.

Praktisch

Wanneer   Aankomst vrijdag 20 januari 2012 tussen 17.00 en 17.30 uur
Einde weekend zondag 22 januari om 15.30 uur
Waar   Steyl, Zustersstraat 20, 077-3764200
Voor wie   Katholieke gezinnen
Kosten   Richtprijs € 175 per gezin (werkelijke gemiddelde kosten per gezin € 300)
Organisatie   Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond
Inleidingen   Mgr. E. de Jong, Kapelaan L. Simons, pastoor M. Otto
Opgave   Vóór 31 december 2011 via e-mail of telefonisch
Myriam Rademaker of Vivi Demandt
(0475) 38 68 93
m.rademaker@bisdom-roermond.nl


Het aantal kamers is beperkt, dus snel inschrijven maar!
Na opgave volgt in januari een bevestigingsbrief met alle gegevens over het weekend.