Gezinsweekend Bisdom RoermondKatholieke gezinnen zijn van harte uitgenodigd om in dit weekend samen het geloof te vieren, te bele­ven en te verdiepen. We zijn voor de 15e keer te gast in het schilderachtige kloosterdorp Steyl in het klooster van de Missie­zusters. Gezinsweekend Bisdom RoermondKatholieke gezinnen zijn van harte uitgenodigd om in dit weekend samen het geloof te vieren, te beleven en te verdiepen. We zijn voor de 15e keer te gast in het schilderachtige kloosterdorp Steyl in het klooster van de Missiezusters.

Vrijdag 13 oktober 2017 vieren we de 100e verjaardag van het zonnewonder in Fatima. Een mooie gelegenheid om hierbij stil te staan! Wat betekenden de boodschappen van Maria in 1917? En wat kunnen wij ervan leren? De engel die aan de kinderen verscheen, riep hen op tot gebed en offers. Hoe kunnen we onze kinderen gevoelig maken voor aanbidding en offertjes voor Jezus? Zoals de bisschoppen Nederland hebben toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria.

Voor de kinderen en tieners zijn er, onder deskundige leiding, aparte programma’s rondom het thema. Daarnaast zijn er gezamenlijke Eucharistievieringen, maaltijden, momenten voor het gehele gezin en voor de echtparen onderling.

Details

Aankomst: Vrijdag 13 oktober 2017 tussen 17.00 en 17.30 uur
Afsluiting: Zondag 15 oktober om 15.30 uur
Waar: Steyl, Zustersstraat 20, 077-3764200
Voor wie: Katholieke gezinnen
Kosten: Richtprijs € 200,- per gezin
(werkelijk gemaakte kosten per gezin € 300,-)
Organisatie: Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond
Inleidingen: Patoor K. Smits, Pastoor M. Otto en kapelaan L. Simons
Opgave: Aanmelden vóór 10 september. Meld je snel aan want vol is vol!
E-mail: Myriam Rademaker, m.rademaker@bisdom-roermond.nl
 Flyer: Download hier de flyer (PDF)