Uitnodiging GezinsweekendIn het weekend van 12 t/m 14 september 2014 wordt weer een gezins­weekend georga­ni­seerd in klooster­dorp Steyl. Inlei­dingen worden gehouden door Kardinaal Eijk, pastoor Otto en kapelaan Simons. In het weekend van 12 t/m 14 september 2014 wordt weer een gezinsweekend georganiseerd in kloosterdorp Steyl. Inleidingen worden gehouden door Kardinaal Eijk, pastoor Otto en kapelaan Simons.

Van harte nodigen we jullie als gezin uit voor het negende gezinsweekend van het Centrum voor Huwelijk en Gezin. We zijn weer te gast in het schilderachtige kloosterdorp Steyl in het grote klooster van de (blauwe) Missiezusters.

Uitnodiging Gezinsweekend ‘Wees niet bang’ waren de eerste woorden van de heilige Johannes Paulus II aan het begin van zijn pontificaat. Soms kunnen we wel ontmoedigd raken als lijden of tegenslagen ons zelf of het gezin treffen. Hoe ga je er mee om, ook als gezin? Hoe kun je kinderen leren omgaan met de concrete beperkingen van het leven? Hoe draag je de christelijke waarden en normen uit in een omgeving die vaak heel anders denkt? Over deze uitdagingen gaat dit gezinsweekend.

Gastspreker is Zijne Eminentie kardinaal W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht. Verder zullen inleidingen worden verzorgd door pastoor Otto en kapelaan Simons.

Voor de kinderen zijn er, onder deskundige leiding, aparte programma’s rondom het thema. In de verschillende leeftijdsgroepen wordt o.a. geknutseld, gesport, gesproken over het thema, gebeden en gezongen. Daarnaast zijn er gezamenlijke Eucharistievieringen, maaltijden, momenten voor het gehele gezin en voor de echtparen onderling.

Details

Wanneer:   Aankomst vrijdag 12 september 2014 tussen 17.00 en 17.30 uur.
Einde weekend zondag 14 september om 15.30 uur
Waar:   Zustersstraat 20, Steyl, 077-3764200
Voor wie:   Katholieke gezinnen
Kosten:   Richtprijs € 180 per gezin
(werkelijke gemiddelde kosten per gezin € 300)
Organisatie:   Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond
Inleidingen:   Kardinaal W. Eijk, pastoor M. Otto en kapelaan L. Simons
Opgave:   Vóór 1 september 2014
Info en opgave:
  Myriam Rademaker
Telefoon:   (0475) 38 68 92
E-mail:   m.rademaker@bisdom-roermond.nl
Flyer:   Uitnodiging Gezinsweekend – ‘Wees niet bang’ (PDF)