Gezinsweekend 2016Het inmiddels bekende gezins­weekend, in 2016 van 10 tot en met 12 juni, stelt de barm­har­tig­heid van God centraal. Het is immers het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid. Met o.a. mgr. J. Hendriks en het gezin Paloni dat bij de Gezins­synode in Rome was. Het inmiddels bekende gezinsweekend, in 2016 van 10 tot en met 12 juni, stelt de barmhartigheid van God centraal. Het is immers het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Met o.a. mgr. J. Hendriks en het gezin Paloni dat bij de Gezinssynode in Rome was.

Pelgrimstocht naar een Heilige Deur

Gezinsweekend 2016Gods barmhartigheid ervaarbaar en tastbaar maken, hoe krijg je dat voor elkaar? Daarvoor worden de gelovigen uitgenodigd om een korte pelgrimstocht te maken naar een Heilige Deur. Dat is zo in elk Jubeljaar. Door een deur ga je van de ene naar de andere ruimte. Het is alleen tot de ‘deur Christus’ dat je toegang hebt tot het Rijk Gods. Christus is barmhartig. Hij bekommert Zich zoveel om de mensen, dat Hij zijn leven gaf. Zo werd de verzoening van mensen met God de Vader bewerkstelligd. Zo werd de toegang tot het Rijk Gods mogelijk.

Hoe maakt de Heilige Deur de barmhartigheid van God ervaarbaar en tastbaar? Zij symboliseert de boetepraktijk van de Kerk in de eerste eeuwen; na het volbrengen van de opgelegde boete werd de zondaar bij de deur van de kerk door de bisschop of de priester opgewacht en weer binnengelaten. Het passeren van de deur symboliseert het weer thuiskomen bij God. Het is slechts een hulpmiddel, maar eeuwenlange ervaring wijst uit dat voor heel veel gelovigen de tederheid van de barmhartige Vader zo tastbaar en ervaarbaar is geworden.

Lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid

In dit ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’ hoopt paus Franciscus dat christenen Jezus navolgen door zich te bezinnen op de zogenaamde lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid. In het dagelijks leven van gezinnen kan dat op heel natuurlijke wijze vorm krijgen. Als ouders hun kinderen te eten en te drinken geven, kleden en ze verzorgen als ze ziek zijn. Vervolgens zouden ook de geestelijke werken een rol van betekenis moeten spelen in de gezinnen: dat ouders hun kinderen over het katholieke geloof en de moraal vertellen en goede raad geven. Als de kinderen al wat ouder zijn geldt steeds meer wederzijds binnen het gezin: elkaar corrigeren als je verkeerde wegen bewandelt, elkaars gebreken geduldig verdragen, elkaar troosten, en voor levenden en doden tot God bidden. Zo zullen de gezinsleden steeds meer leerlingen van Christus worden en zo zal het gezin steeds meer gaan gelijken op het Rijk Gods.

Het thema van het gezinsweekend in juni is dan ook ‘Christus, Deur van barmhartigheid’.

Deze editie

Aan deze editie van het gezinsweekend werken o.a. mee:

  • Hoofdspreker: Mgr. J. Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam
  • Op zondag komt het gezin Massimo en Patrizia Paloni. Zij waren vertegenwoordigers op de gezinssynode in Rome in oktober 2015. Zij komen ons hun bevinden delen.
  • Ook zullen De EuropaScouts zaterdag aanwezig zijn
  • Carolijn van Voorst zal ons het belang van (katholieke) boeken lezen komen vertellen

Details

  • Gezinsweekend ‘Christus, Deur van barmhartigheid’
  • Vrijdagavond 10 t/m zondagmiddag 12 juni 2016
  • Bezinningscentrum Emmaus, Udenhoutseweg 15 te Helvoirt
  • Aanmelden: www.katholiekegezinnen.nl
  • Informatie: Peter Groot (06) 53 41 93 86