GezinssynodeZondag 5 oktober is met een hoogmis in de Sint-Pieters­basiliek de Derde Buiten­gewone Algemene Vergadering van de Bisschoppen­synode plechtig van start gegaan. Hoofd­celebrant was paus Franciscus, die deze kerk­ver­gade­ring bijeen heeft geroepen om de pastorale uitdagingen met betrekking tot huwelijk en gezin te bespreken. Zondag 5 oktober is met een hoogmis in de Sint-Pietersbasiliek de Derde Buitengewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode plechtig van start gegaan. Hoofdcelebrant was paus Franciscus, die deze kerkvergadering bijeen heeft geroepen om de pastorale uitdagingen met betrekking tot huwelijk en gezin te bespreken.

GezinssynodeDe eucharistie­viering, die werd voorafgegaan door de ‘koninklijke’ processie­litanie ‘Laudes Regiae’, werd geconcele­breerd door de 191 synodevaders. Dat zijn de onder meer de voorzitters van de nationale bisschoppen­conferenties, de leiders van de Oosters-katholieke kerken, de diverse hoofden van departementen van de Romeinse Curie, afgevaardigden van de Unie van Generale Oversten, en speciaal door de paus benoemde prelaten en religieuzen. Andere bijzondere aanwezigen waren een zestigtal deskundigen en auditoren, die aan de kerk­vergadering deelnemen, en acht gedele­geerden van orthodoxe, anglicaanse en protestantse kerken.

Christus' liefdesplan

In zijn korte homilie zei paus Franciscus dat de twee synodes – een nu en een in oktober 2015 – nodig zijn om “beter te zorgen voor en te waken over de wijngaard van de Heer”, zodat Christus’ liefdes­plan gerealiseerd kan worden. De vergaderingen zijn er niet voor “om te discussiëren over mooie en originele ideeën of te zien wie de intelligentste is”, sprak de paus. “We zijn allemaal zondaars. En ook voor ons bestaat de verleiding om ons meester te maken van de wijngaard, als gevolg van de hebzucht die nooit in de mens ontbreekt. Gods droom is altijd in strijd met de hypocrisie van een aantal van zijn knechten.”

Bidt voor ons

De hele duur van de synode, die op zondag 19 oktober wordt afgesloten, is er voor de gelovigen in Rome gelegenheid om in de Mariakapel ‘Salus Populi Romani’ in de Santa Maria Maggiore­basiliek te bidden voor het welslagen van de kerk­vergadering. Het aller­heiligste sacrament zal daarbij dagelijks worden uitgesteld. Bijzonder is de aanwezigheid daar van de relieken van Sint-Theresia van Lisieux en haar ouders, de zalige Louis Martin en Marie-Azélie Guérin, en ook die van het zalige echtpaar Luigi en Maria Beltrame Quattrocchi. Bij de openings­plechtigheden op zondag 5 oktober andaag stonden deze relieken opgesteld in de Sint-Pietersbasiliek.

Ook riep de paus, nogmaals, alle gelovigen op tijdens de synode te blijven bidden voor de deelnemers. Hij zei dat hij met de synode­vaders twee intense weken van luisteren en toespraken zal beleven, die worden gevoed door het gebed. Het gaat hierbij om 191 synodevaders. Daarvan zijn er 42 uit Afrika, 38 uit Amerika, 29 uit Azië, 78 uit Europa en 4 uit Oceanië afkomstig. Er is ook een groep experts en waarnemers uitgenodigd. Twaalf deelnemers van de synode zijn getrouwd en kunnen vanuit eigen ervaring over hun inzichten over huwelijk en gezin getuigen. Het totaal aantal deelnemers aan de synode is 253.