GezinssynodeDe gezins­synode houdt de gemoe­deren flink bezig. De paus onder­brak er zelfs zijn woensdag cate­che­se­serie over het gezin voor om een “pauze van gebed” in te lassen. De gezinssynode houdt de gemoederen flink bezig. De paus onderbrak er zelfs zijn woensdag catecheseserie over het gezin voor om een “pauze van gebed” in te lassen.

GezinssynodeTijdens de algemene audiëntie van woensdag 18 maart begon paus Franciscus aan het laatste onderdeel van zijn catecheseserie over het gezin, de kleine kinderen. Hij kondigde aan het in twee bijdragen te doen, deze woensdag en de volgende week. In zijn eerste catechese over kleine kinderen stond hij stil bij het grote geschenk dat kinderen voor de mensheid zijn: “Het is waar, zij zijn een groot geschenk voor de mensheid, maar zij zijn ook de grote uitgeslotenen want men laat ze zelfs niet geboren worden.”

Kinderen, aldus de paus zijn “een rijkdom voor de mensheid en ook voor de Kerk, want zij herinneren ons voortdurend aan de noodzakelijke voorwaarde om het Rijk Gods binnen te gaan: niet zelfgenoegzaam zijn maar zich beschouwen als iemand die hulp, liefde, vergeving nodig heeft. En wij hebben allemaal hulp, liefde en vergeving nodig!” De paus noemt nog enkele gaven van kinderen die hen tot geschenk voor de mensheid maken en besluit met het statement dat een samenleving met een geboortecijfer van amper één percent, een trieste, grijze samenleving is, omdat zij kinderloos is.

De catechese van woensdag 25 maart zou gaan over “enkele kwetsuren die kinderen helaas kwaad doen”. In plaats daarvan heeft de paus op het hoogfeest van Maria Boodschap opnieuw de rol van het gezin in Gods heilsplan benadrukt en bad hij samen met de aanwezigen op het Sint-Pietersplein een Weesgegroet en het gebed voor de gezinsynode. “Als moeder mag de Kerk het gezin nooit, nooit in de steek laten, ook niet als het vernederd, gekwetst en op meerdere manieren aangevallen wordt. Zelfs niet wanneer het in zonde vervalt of zich van de Kerk verwijdert; de Kerk zal er altijd alles aan doen om voor het gezin te zorgen en het te genezen, om het uit te nodigen tot bekering en het te verzoenen met de Heer.”

Dat het gezin onder vuur ligt, en dat heel wat mensen voor het behoud ervan opkomen, kom je in heel wat nieuws tegen. Zomaar wat voorbeeldjes:

Petitie van bijna 500 katholiek priesters in Engeland en Wales

Bijna 500 katholieke priesters in Engeland en Wales vragen de Synode­vaders in een petitie trouw te blijven aan de kerkelijke Leer over de onverbreekbaarheid van het huwelijk. Als reactie heeft kardinaal Vincent Nichols gezegd dat de discussie beter niet in de media gevoerd kan worden.

Respectvol beroep

Een internationale groep leiders van katholieke lekenbewegingen en pro-familie organisaties is een petitie gestart om de paus te vragen de kerkelijke leer over het huwelijk te bevestigen. In de petitie beschrijven de ondertekenaars hun zorgen over de gevolgen voor het huwelijk onder invloed van diverse grote lobbygroepen, de druk van de media en de ontwikkeling sinds de jaren zestig. De Kerk moet volgens hen krachtig stand houden, tegen al deze stromingen in.

Kardinaal Burke

Kardinaal Burke luidt in een interview de noodklok dat verwarring alom onder katholieken toeslaat. Men weet niet meer wat de Kerk wel en niet vindt en dat komt volgens de kardinaal onder andere door de manier waarop tijdens de vorige gezinssynode bijdragen naar buiten kwamen.

Gender-ideologie

Paus Franciscus zelf veroordeelt opnieuw met klem de gender-ideologie tijdens een ontmoeting met jongeren bij zijn bezoek aan Napels. Gezinnen staan onder vuur door de ‘ideologische kolonisatie’, aldus de paus. “Gender-ideologie is een verkeerde notie van het menselijk brein over wat het betekent een man te zijn of een vrouw, en dat brengt zoveel verwarring.” Hij zei het antwoord hierop ook niet zomaar te hebben, maar hij verwees naar de komende Gezinssynode.

Enquête

Inmiddels heeft het Vaticaan alle antwoorden ontvangen van over de hele wereld op de vragenlijst die onderdeel vormt van de voorbereidingen op de komende gezinssynode. En op woensdag 25 maart heeft de paus de gelovigen dus nogmaals opgeroepen te bidden voor het welslagen van de gezinssynode in oktober.