Vatican InsiderDe Gezinssynode over huwelijk&gezin eindigt met de publicatie van een slot­document, een ‘Relatio Synodi’ dat door alle synode­vaders wordt goed­gekeurd. Dat document wordt later naar de paus en alle Bisschoppen­confe­renties wereld­wijd gezonden, met een korte vragen­lijst in het vooruit­zicht van de synode van volgend jaar. De Gezinssynode over huwelijk&gezin eindigt met de publicatie van een slot­document, een ‘Relatio Synodi’ dat door alle synode­vaders wordt goed­gekeurd. Dat document wordt later naar de paus en alle Bisschoppen­confe­renties wereld­wijd gezonden, met een korte vragen­lijst in het vooruit­zicht van de synode van volgend jaar.

Vatican InsiderDe ‘Relatio Synodi’ vervangt de serie ‘propositiones’ die normaal de synode besluiten. De tekst wordt op zaterdag 18 oktober goedgekeurd. Een of twee dagen later wordt de inhoud van het document officiëel bekendgemaakt. Dat heeft de secretaris van de synode, kardinaal Lorenzo Baldisseri, volgens ‘Vatican Insider’ bekendgemaakt. In principe worden de besluiten van een synode later door de paus in een Apostolische Exhortatie afgekondigd. Maar dat zal deze keer niet het geval zijn, omdat er in 2015 nog een tweede bisschoppensynode over het gezin zal volgen. Volgens Baldisseri zal de ‘Relatio Synodi’ richtinggevend zijn voor de twee gezinssynodes.

De synode bevat ook nog enkele andere vernieuwingen. De sprekers zullen hun tekst niet meer volledig aflezen, maar die wel gedurende vier minuten toelichten. Gisteren raakte ook bekend dat ernaar wordt gestreefd om de toespraken thematisch te ordenen. De meeste toespraken worden gehouden tijdens de eerste week, terwijl tijdens de tweede week de nadruk zal liggen op de uitwisselingen in kleinere groepen. (rkdocumenten.nl)