GezinspastoraatOp initiatief van de Duitse bisschoppen heeft een overleg plaatsgevonden van gezinspastorale verantwoordelijken uit Duitsland en omringende landen. Centraal stonden vragen als: heeft het huwelijk nog toekomst en wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor huwelijks- en gezinspastoraal? Op initiatief van de Duitse bisschoppen heeft een overleg plaatsgevonden van gezinspastorale verantwoordelijken uit Duitsland en omringende landen. Centraal stonden vragen als: heeft het huwelijk nog toekomst en wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor huwelijks- en gezinspastoraal?

GezinspastoraatBelangrijk was de inbreng van kardinaal Georg Sterzinsky, aartsbisschop van Berlijn. Hij onderstreepte dat huwelijk en gezin nadrukkelijk aan vanzelfsprekendheid hebben ingeboet. “In een steeds pluralistischer samenleving is het niet eenvoudig een geschikte partner te vinden. Snelle veranderingen in de arbeidswereld en de zorg om de levenskwaliteit zorgen ervoor dat jonge koppels en gezinnen steeds sterker geconfronteerd worden met de spanning tussen wens en werkelijkheid. Meer dan ooit hebben huwelijk en gezin onze pastorale steun nodig.”

Kardinaal Sterzinsky pleit voor een toekomstgerichte huwelijks- en gezinspastoraal, rekening houdend met de stijgende druk op huwelijkspartners, het groeiende aantal gebroken gezinnen en het toenemende aantal oecumenische en zelfs interreligieuze huwelijken. De deelnemers aan het overleg in Freising zijn er alvast van overtuigd dat er voor de huwelijks- en gezinspastoraal vele ideeën en modellen beschikbaar zijn en steeds sterker ontwikkeld worden. “De uitdaging ligt vooral in de uitbouw van goede netwerken, ook over de bisdomgrenzen heen.” (KerkNet/DBC)