Gezinsnota in de maakAndré Rouvoet, minister voor Jeugd en Gezin, heeft op 5 april een stuk naar de kamer gestuurd waarin hij zijn beleidsprioriteiten noemt en tevens aankondigt dat hij met een nieuwe gezinsnota komt. Hierin wordt een pakket aan maatregelen opgenomen waarmee gezinnen ondersteund worden bij het bereiken van de kerndoelen van de opvoeding.

Het stuk is, in pdf-formaat, te lezen op:
Programma voor Jeug en Gezin