Conferentie 8 september 2007Op 8 september zijn wij samengekomen met meer dan 50 betrokkenen uit het werkveld huwelijk en gezin. Op deze bladzijde vind je een overzicht van de deelnemende organisaties en de informatie uit deze bijeenkomst. Ook kan het een plek zijn waar we informatie met elkaar uitwisselen. Wil je ideeën doorgeven binnen het netwerk, mail dan naar info@katholiekgezin.nl o.v.v. gezinsnetwerk.

  1. Deelnemerslijst 8 september
  2. Gezinsnetwerk: internetsites
  3. Inleiding pater Amedeo
  4. Geluidsopnames
  5. Foto’s 8 september
  6. Zoek en vind
  7. Bekendmaking op katholiekgezin.nl