GezinsnetwerkDe Marriage Week, het gezin in de katholieke media en de mogelijkheid van een landelijke gezins­dag waren de voor­naamste gespreks­onder­werpen op de derde bijeen­komst van het katholieke gezins­netwerk. GezinsnetwerkDe Marriage Week, het gezin in de katholieke media en de mogelijkheid van een landelijke gezinsdag waren de voornaamste gespreksonderwerpen op de derde bijeenkomst van het katholieke gezinsnetwerk.

Vertegenwoordigers van een dertigtal organisaties op het gebied van huwelijk, gezin en opvoeding binnen de Nederlandse katholieke Kerk waren zaterdag bij elkaar in het conferentiecentrum van het Focolare in Nieuwkuijk. De diocesane centra voor huwelijk en gezin waren aanwezig, mensen werkzaam voor het gezin in de nieuwe bewegingen, het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding, Kinderwerk Samuel, Nieuwe Gezinnen,  Sonshine, Marriage Encounter, Marriage Course, Katholiek Nieuwsblad en Inspiratie Magazine. Ook bisschop-referent voor het gezin, mgr. Hurkmans, maakte de dag actief mee.

Een werkgroep gaat binnenkort van start om te zien of de participerende organisaties het aandurven samen een landelijke gezinsdag te organiseren. Het belang van voldoende draagvlak daarvoor werd onderstreept: zowel van de kant van de bisschoppen en de parochies als van de katholieke gezinsorganisaties zelf. Harald Seidel, voorzitter van het IHGO, sprak van een “marktplaats met 20-30 workshops, met naast ondersteuning bij relaties en opvoeding ook de mogelijkheid wordt geboden voor gesprekken tussen ouders en tieners en spelen waar ouders en kinderen aan kunnen deelnemen”. Er werd al geopperd of zo’n dag niet kon plaatsvinden in combinatie met een dag voor jongeren en voor tieners.

Gesproken werd ook over deelname aan de Marriage Week in 2011, een internationaal christelijk initiatief dat aanhaakt bij de viering van Valentijnsdag. De deelnemende organisaties werden gestimuleerd in deze week activiteiten te plannen die via tal van evenementen en acties in dat kader gepromoot kunnen worden.

Het gezinsnetwerk is in 2006 opgezet om meer uitwisseling en samenwerking op dit gebied te stimuleren. Sinds die tijd hebben al verscheidene gezamenlijke evenementen plaatsgevonden. Een van de gezamenlijke activiteiten is de website www.katholiekgezin.nl, waar onder ‘netwerk’ alle deelnemende organisaties te vinden zijn. (KN)