Inspiratie MagazineInspiratie Maga­zine is een van de mede-or­gani­sa­toren van de gezins­dag op 21 novem­ber. Rond het thema van deze dag, ‘Een gezin met karakter’, maakt Inspiratie Magazine een speciaal thema­nummer. Lezers van de nieuws­brief ontvangen het blad thuis. Overige geïnteres­seerden kunnen het gratis aanvragen.
Inspiratie Magazine is een van de mede-organisatoren van de gezinsdag op 21 november. Rond het thema van deze dag, ‘Een gezin met karakter’, maakt Inspiratie Magazine een speciaal themanummer. Lezers van de nieuwsbrief ontvangen het blad thuis. Overige geïnteresseerden kunnen het gratis aanvragen.

Het oktobernummer van Inspiratie Magazine staat geheel in het teken van ‘Een gezin met karakter’. Het is een echt gezinsnummer vol interviews, tips en boeken. Wie het blad besteld, gratis, kan kennismaken met Inspiratie Magazine en tegelijkertijd in de stemming komen voor de gezinsdag van 21 november.

Magazine

Inspiratie MagazineInspiratie Magazine verschijnt een aantal keer per jaar. Het blad wil inspiratie bieden aan mensen die onderweg zijn in het geloof maar ook voor wie God, Kerk en christelijk leven te onbekend zijn om hierdoor hun leven doorslaggevend te laten bepalen. Het doel daarbij is om hen te helpen tot een diepere persoonlijke band met God te komen binnen de katholieke Kerk. Inspiratie Magazine heeft daarbij speciaal aandacht voor gezinnen en de vragen waarmee zij in de geloofsopvoeding te maken krijgen.

Themanummer

In het gezinsnummer van oktober staat o.a. een spetterend artikel over de KISIkids en Stichting Samuel: ‘God neemt kinderen serieus’. Er zijn interviews met Judith en Peter van Hoof over ‘een gezin met karakter’ en met Corjan Matsinger van Youth for Christ over kerkverlatende jongeren en hoe het tij te keren. Je kun ter tips vinden om je tiener betrokken te houden, vaste rubrieken als Bijbel&Gebed, Kind&Geloof en de columns van Leo Fijen en Hélène Wesseling. In de rubriek Ken de Kerk gaat het over alleenstaande ouders, wat weer aansluit bij de gezinsdag op 21 november, waar tegelijkertijd de dag voor alleenstaande ouders plaatsvindt.

Ontmoet de schrijvers

Tijdens de gezinsdag in Schoonhoven op 21 november ontmoet je psychologe Lucie Veselka, columnist Stef Desodt, hoofdredacteur Anna Kruse en vele anderen. Pastoor Michel Hagen, die in het speciale Inspiratie gezinsdagnummer over alleenstaande ouders schrijft, is aanwezig. Peter en Judith van Hoof die in dit gezinsnummer al iets vertellen over hun visie op het gezin, verzorgen de lezing.

Gratis exemplaar

Ben je benieuwd geworden en/of wil je ook anderen enthousiast maken voor deze dag, vraag dan een gratis uitdeelexemplaar van Inspiratie Magazine (nummer 6 Een Gezin met Karakter) aan via info@inspiratiemagazine.nl of bel (073) 6136705.

Zie ook Gezinsdag 21 november
En Gezinsdag voor alleenstaande ouders