IHGO Gezinsdag - zaterdag 3 oktober 2015 - VughtVoor de jaar­lijk­se IHGO-gezins­dag van zondag 4 oktober kwamen zo’n twin­tig gezinnen naar Vught, waar dit maal de dag plaats­vond. Ouders en kinderen, in verschil­lende leef­tijds­groepen, volgden een eigen programma. Voor de jaar­lijk­se IHGO-gezins­dag van zondag 4 oktober kwamen zo’n twin­tig gezinnen naar Vught, waar dit maal de dag plaats­vond. Ouders en kinderen, in verschil­lende leef­tijds­groepen, volgden een eigen programma.

IHGO Gezinsdag - Zaterdag 3 oktober 2015 - Vught IHGO Gezinsdag - Zaterdag 3 oktober 2015 - Vught
IHGO Gezinsdag - Zaterdag 3 oktober 2015 - Vught IHGO Gezinsdag - Zaterdag 3 oktober 2015 - Vught

De jaarlijkse gezinsdag van het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding (IHGO) vond plaats op de dag dat in Rome de Gezinssynode van start ging. In de H. Hartkerk te Vught verwees pastoor Michel Hagen tijdens de preek er dan ook naar.

De dag ging verder in basisschool De Schalm met een lunch. In ongedwongen sfeer maakten veel gezinnen voor het eerst kennis met elkaar. Voor anderen was het een feest van herkenning omdat zij elkaar al vaker op deze gezinsdag troffen. De kinderen hadden intussen hun weg gevonden naar hun eigen leeftijdsgroep, waar een aantal zusters en vrijwilligers aan het spelen, knippen/plakken en – bij de wat ouderen – praten gingen.

De ouders gingen aan de slag met het thema van de dag: Geloof, Carrière, Gezin. Pastoor Michel Hagen kwam in de eerste lezing over ‘Geloof’ spontaan op een slogan: Het huwelijk is geen project voor even maar voor het leven. Hij had – misschien wel naar goed voorbeeld van de paus – zijn voorbereide lezing opzij gelegd en ging in op de preek tijdens de Mis. We mogen beseffen dat ieder bij naam geroepen is zijn/haar taak te vervullen in Zijn wereld. God nodigt je daartoe uit en bij het huwelijk nodigt hij je ertoe uit die weg samen te gaan. Dat kun je eigenlijk alleen als je volledig ‘vrij’ bent. En die vrijheid ontvang je van Christus.

IHGO Gezinsdag - Zaterdag 3 oktober 2015 - Vught IHGO Gezinsdag - Zaterdag 3 oktober 2015 - Vught
IHGO Gezinsdag - Zaterdag 3 oktober 2015 - Vught IHGO Gezinsdag - Zaterdag 3 oktober 2015 - Vught

Ook de synode kwam even aan bod en hoewel daar ook heikele zaken besproken zullen komen, zal de nadruk vooral liggen op hoe de Kerk mensen van tegenwoordig kan bijstaan keuzes te maken in lijn met de Blijde Boodschap, zoals het op een goed voorbereide manier het huwelijk instappen.

In de middag volgden twee workshops. Een door Gabriella en Bert Buirma, met nadruk op het 'Gezin' en hoe we beter kunnen leren luisteren naar elkaar. Luisteren op zo’n manier dat je echt de ander voorop stelt, creëert heel nieuwe mogelijkheden om wrijvingen en beginnende of grotere problemen aan te pakken. De andere workshop over ‘Carrière’ werd gegeven door Ben Tax. Hij benadrukte de noodzaak in je leven een duidelijke orde aan te brengen, zodat je altijd voor ogen houdt wat echt belangrijk is.

Aan het einde van de prachtig zonnige dag lieten de kindergroepen buiten voor de school nog even zien wat ze in hun eigen groep hadden gedaan. Wie wilde kon nog even mee naborrelen en daarna trok iedereen weer naar huis, geïnspireerd door de lezing en workshops en de onderlinge ontmoeting.