Mgr. De Jong tijdens de GezinsdagDe grote uitdaging, het gezin in het licht van de synode, was het thema van de Dag voor het Gezin in conferentieoord Zonnewende. Zo’n 40 echtparen luisterden naar een boeiende presentatie door mgr. E. de Jong over huwelijk en gezin. De grote uitdaging, het gezin in het licht van de synode, was het thema van de Dag voor het Gezin in conferentieoord Zonnewende. Zo’n 40 echtparen luisterden naar een boeiende presentatie door mgr. E. de Jong over huwelijk en gezin.

Mgr. De Jong tijdens de GezinsdagDe Kerk trekt zich het lot van de gezinnen aan en buigt zich daarom over de uitdagingen waar gezinnen tegenwoordig voor staan. Mgr. De Jong, hulpbisschop van bisdom Roermond en spreker van de dag, zette in een rap tempo uiteen welke betekenis huwelijk en gezin hebben in Gods plan. Helder en volledig sneed hij punten aan als de oorsprong van het christelijke huwelijk, de onverbreekbaarheid van het huwelijk en verantwoord ouderschap. Dat het huwelijk wordt bedreigd, is niemand vreemd. Vandaar de belangstelling waarmee de echtparen luisterden naar de top tien redenen om te scheiden: een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dat een man bij zijn vrouw weg wil omdat zij inmiddels 550 katten in huis heeft is evident, maar hoe kan het zo ver komen? Slechte communicatie is de belangrijkste oorzaak van scheiding (45%), ontrouw scoort 25%.

Herkenning

Pijnlijke waarheden werden luchtig gebracht, waardoor er ondanks deze serieuze onderwerpen af en toe flink gelachen werd. Enkele rake opmerkingen ontlokten een glimlach van herkenning, zoals: ‘De manier waarop je tegen je kinderen praat, wordt hun innerlijke stem’ of ‘Your children need your presence more than your presents’ (Je kinderen hebben meer behoefte aan je aanwezigheid dan aan je cadeautjes). Tussen de ruime hoeveelheid informatie door deed mgr. De Jong een paar keer een oproep aan de gezinnen zich te laten zien en horen, juist ook buiten de beschermde omgeving van de kerk, bijvoorbeeld wanneer het gaat over de opvoeding en gezinspolitiek.

Preventie

Derde onderdeel waar mgr. De Jong de gezinnen op wees was ‘Preventie en oplossingen’: een aantal voorwaarden die een goed christelijk huwelijk mogelijk maken zijn basisdeugden bezitten, persoonlijk gebed, elkaar en jezelf goed kennen, van elkaar houden totdat het pijn doet, zelfbeheersing, etc. Zowel een goede voorbereiding op het huwelijk als het vinden van manieren om weer bij elkaar uit te komen, maar ook steun van anderen, hulp van God, zijn enkele van de vele aspecten die van belang zijn voor een goed huwelijk.

Aanvallen

Mgr. De Jong tijdens de GezinsdagWe ervaren ook dat het gezin wordt aangevallen: postmoderne ideologieën zoals autonomie en individualisme richten schade aan. De media beïnvloeden ons met pornografie op internet, programma’s over seksuele opvoeding zoals ‘Dokter Corrie’, reclame voor datingsites, soaps waar alle vruchten van zelfzucht als het meest dagelijkse worden afgebeeld. Beide ouders dragen zorg voor de opvoeding van hun kinderen, maar tegenwoordig werkt iedereen en is er onvoldoende tijd voor elkaar. Daarom is het belangrijk jezelf te laten vormen en elkaar als gezinnen op te zoeken en te laten inspireren. Denk ook niet, aldus mgr. De Jong, dat het er níet toe doet wat jij bijdraagt in het gezin. Hij illustreerde dit met het voorbeeld van een Chinese man die zijn vrienden had uitgenodigd. Ieder nam een fles wijn mee en dit werd in één groot vat bij elkaar gedaan. Toen de tijd aanbrak te proeven of het wel lekker was, bleek er alleen maar water in het vat te zitten… Breng dus in je huwelijk niet alleen water mee!

Vragen

Aan het eind konden enkele vragen worden gesteld. Hoe kijkt de Kerk aan tegen gezinnen waar christelijke deugden op een heel goede manier worden beleefd maar die om een of andere reden niet in alles voldoen aan de kerkelijke leer? Mgr. De Jong erkende dat veel relaties aspecten hebben van een goede christelijke relatie. We hoeven echter daarom niet alles maar goed te vinden. De Kerk wil openstaan voor hen die onderweg zijn. Laat hen bijvoorbeeld eerst twee jaar groeien in het leren kennen van Jezus Christus, zonder dat ze meteen overal aan mee (kunnen) doen en zonder dat je begint met wat wel en niet ‘mag’. We moeten als Kerk, en als gezinnen, wel de mooie boodschap van het christelijk huwelijk en gezin in zijn geheel kunnen blijven verkondigen. We hebben immers iets heel moois te bieden!
Een tweede vraag ging over de manier waarop wij het negatieve imago van het christen-zijn kunnen veranderen. Ora et labora, bid en werk, was het eenduidige antwoord van mgr. De Jong. Door gebed en dienstbaarheid kun je het hart raken van een ander. En dan krijg je wellicht de gelegenheid iets uit te leggen. Zijn advies voor de aanwezigen was heel concreet voor de buurman of collega te bidden.

Persoonlijke getuigenissen

In een interview met de echtparen Van Weede en Laurentius werd al gauw duidelijk tegen welke uitdagingen zij met hun gezin aanlopen en hoe belangrijk het is de communicatie op gang te houden, samen en voor je gezin te bidden en om verenigd te zijn in de aanpak. Beide echtparen getuigden van de steun die zij ervaren van het huwelijk als sacrament en hoe ver de wederzijdse overgave kan gaan en gelukkig maakt.

Na een leuk kinderprogramma herenigden ouders en kinderen zich weer en was het een vrolijke boel op het terras van Zonnewende.

De Dag voor het Gezin vond plaats op Tweede Pinksterdag, 25 mei 2015.
Voor meer informatie over de gezinsdagen en andere activiteiten, zie www.opusdei.nl