Gezinscongres in Amsterdamse RAIVan 10 tot 12 augustus 2009 wordt in de Amsterdamse RAI het vijfde Wereldcongres van Gezinnen georganiseerd door het World Congress of Families. De internationale organisatie verwacht 2500 deelnemers uit vijftig landen. Van 10 tot 12 augustus 2009 wordt in de Amsterdamse RAI het vijfde Wereldcongres van Gezinnen georganiseerd door het World Congress of Families. De internationale organisatie verwacht 2500 deelnemers uit vijftig landen.

Het vijfde Wereldcongres voor gezinnen stelt het belang van het kind voorop, zo bleek tijdens de persconferentie afgelopen woensdag. Het Nederlandse organisatiecomité wil zich daarbij niet in de ‘rechtse hoek’ laten dringen, wat afgelopen week al bij de eerste berichtgeving in een aantal publicaties gebeurde, nog voor de persconferentie had plaatsgevonden.

Doel

Gezinscongres in Amsterdamse RAIDoel van het congres is de belangen van het gezin in de meeste brede zin onder de aandacht te brengen, zowel in nationaal als in internationaal verband. Het congres wil rond dit thema mensen verbinden uit verschillende landen, met verschillende religieuze, culturele, etnische en politieke achtergronden.

Tijdens de eerste dag zal een schets worden gegeven van de huidige situatie van de gezinnen, waarbij de Nederlandse parttimecultuur zal worden geprezen. Op de tweede dag is er veel aandacht voor gezinnen in ontwikkelingslanden, terwijl op de derde dag naar de toekomst wordt gekeken.

Pro gezin

In Nederland is de positie ‘pro gezin’ breder dan alleen pro life, legde organisator drs. Simon Polinder uit. “In Amerika staat dat op een lijn, in Nederland niet.” Om evenwicht in het programma te bewaren, is de verdeling tussen Amerikaanse en niet-Amerikaanse sprekers dan ook “fifty-fifty”.

Het World Congress of Families is twaalf jaar geleden ontstaan als forum voor maatschappelijke en religieuze organisaties die een zogenaamd pro-gezinsbeleid voorstaan. Na Praag, Genève, Mexico-Stad en Warschau is Amsterdam gekozen als locatie voor het vijfde wereldcongres. Vertegenwoordigers uit alle delen van de wereld zullen met elkaar en met diverse Nederlandse experts in discussie gaan over de uitdagingen waarvoor traditionele gezinnen staan in de moderne samenleving.
 

Respect

Volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is het gezin “de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij” en heeft het “recht op bescherming door de maatschappij en de staat”. Gezinnen zijn de ‘kleinste sociale eenheden’ van onze samenleving, de omgeving waarin kinderen liefdevol worden verzorgd en opgevoed door hun ouders of opvoeders. Ouders en opvoeders verdienen respect en dank van de samenleving voor hun inzet om volgende generaties een goed thuis te geven.

Organiserend comité

De organisatie vanuit Nederland is een nieuw samenwerkingsverband van Nederlandse gezinsorganisaties, neutraal, katholiek en protestant. Zij hebben voorgesteld het vijfde wereldcongres in het teken te stellen van een actieve discussie en dialoog tussen verschillende stromingen, Oost en West, Noord en Zuid, progressief en conservatief. De Nederlandse organiserende organisaties zijn Vereniging Groot Gezin, Netwerk Landelijke Ouderorganisaties, ontwikkelingsorganisatie Woord en Daad, koepelorganisatie Prisma, organisatie voor jeugdhulpverlening Chris en het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding (IHGO).

Klik hieronder voor berichtgeving van het vorige Wereldcongres in Warschau: