Gezinsbeleid vraagt meer ambitieDat de arbeidsparticipatie omhoog moet, is, gezien de vergrijzing, een duidelijke zaak. Te veel druk op jonge gezinnen kan echter de kwaliteit van opvoeden en het geboortecijfer ernstig schaden. Lans Bovenberg, hoogleraar economie, voorziet als oplossing het verhogen van de pensioenleeftijd.
Lees het artikel in Katholiek Nieuwsblad