Na twintig jaar is het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding aan een dynamische nieuwe periode bezig. Katholiek Nieuwsblad sprak met de voorzitter. "Gezinnen trekken andere gezinnen." Na twintig jaar is het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding aan een dynamische nieuwe periode bezig. Katholiek Nieuwsblad sprak met de voorzitter.
Het IHGO laat het andere geluid horen in een maatschappij die kampt met het Peter Pansyndroom: “Onze cultuur kenmerkt zich door het altijd jong en ongebonden willen blijven. Keuzes en verantwoordelijkheid worden uitgesteld, en kinderen ‘neem je erbij’ als alle andere wensen zijn vervuld. Kortom, een cultuur waarin het traditionele huwelijk en gezin worden weggedrukt naar de zijlijn.”

Het IHGO zet zich op verschillende vlakken in. Naast het creëren van mogelijkheden en het bieden van faciliteiten voor gebed en bezinning in eigen hart en (gezins)leven en voor het bevorderen van het gezin als plek voor het geloofsgesprek, vormt de vorig jaar opgezette site www.katholiekgezin.nl een belangrijk onderdeel van de IHGO-activiteiten.

In het verlengde daarvan heeft het IHGO het initiatief genomen tot het katholieke gezinsnetwerk. “Een dertigtal bewegingen en andere organisaties op het gebied van huwelijk en gezin zijn met elkaar in contact om elkaar te versterken. Op katholiekgezin.nl presenteren zij zich. Doel is onze activiteiten dienstbaar te maken aan de hele Kerk in plaats van enkel aan onszelf.”

Lees het gehele interview op Katholiek Nieuwsblad