Socioloog Hartmut Rosa uit Jena Socioloog Hartmut Rosa waarschuwt voor de gevolgen die de sneller wordende maatschappij op het gezin heeft. In de Frankfurter Allgemeine Zeitung benadrukte Rosa woensdag dat het verscherpte concurrentiedenken in economie en politiek niet aan het gezin voorbijgaat. Socioloog Hartmut Rosa uit JenaSocioloog Hartmut Rosa uit Jena waarschuwt voor de gevolgen die de sneller wordende maatschappij op het gezin heeft. In de Frankfurter Allgemeine Zeitung benadrukte Rosa woensdag dat het verscherpte concurrentiedenken in economie en politiek niet aan het gezin voorbijgaat.

Die optimaliseringsdrang belast in toenemende mate het gezamenlijke deel van het gezinsleven. Zo nemen volgens Rosa schuldgevoelens toe, omdat het eenvoudigweg onmogelijk is aan alle eisen te voldoen. “Moeders en vaders worden onophoudelijk geplaagd door een slecht geweten, omdat zij het gevoel hebben of te veel, of te weinig te werken, hun kind of te veel, of te weinig te zien.”

De reden voor de dalende geboortecijfers is meestal niet de financiële situatie, maar de angst dat men zich met kinderen “18 jaar lang vastlegt”. Hoewel steeds meer mensen in samengestelde gezinnen leven, heerst er volgens de socioloog onder de bevolking een bepaalde scepsis ten opzichte van dit gezinsmodel. Het ideaal van een intact gezin blijft volgens hem in de maatschappij bestaan.