Icoon van de Wereldgezinsdagen in Mexico 2009Het pro­mo­ten van gezins­waar­den in de hui­dige samen­le­vin­gen was een van de meest be­lang­rijke bood­schap­pen die in de eerste twee dagen van de Wereld­gezins­dagen naar voren kwam. Het promoten van gezinswaarden in de huidige samenlevingen was een van de belangrijkste boodschappen die in de eerste twee dagen van de Wereldgezinsdagen naar voren kwam.

Icoon van de Wereldgezinsdagen in Mexico 2009Pater Omar Sotelo, binnen de Mexicaanse bisschoppenconferentie referent voor de pastorale communicatie, sprak met persbureau Zenit over de eerste twee dagen van het theologisch-pastoraal congres. Al heel vroeg in de ochtend trekken de ruim 10.000 deelnemers vanuit hun gastgezinnen of ander verblijf naar Mexico-Stad. In het conferentiegebouw treffen de gezinnen elkaar, kan men naar de diverse kapellen, kan men biechten of naar de Aanbidding gaan. En de gezinnen ontmoeten er ook de vele priesters, bisschoppen, kardinalen, seminaristen, religieuzen en vrijwilligers.

De vruchten van wat allemaal al gezegd is, hangt volgens pater Sotelo af van hoe ieder van ons daar naar eer en geweten mee omgaat. Wij, die vandaag de dag verantwoordelijk zijn voor de vorming van de huidige en komende generaties. Een aantal thema’s  en onderwerpen die gezinnen vandaag de dag beïnvloeden, zijn diepgaand besproken. Ook is gekeken naar de mogelijkheid wereldwijd met elkaar in contact te blijven en te leren van de realiteit van de gezinnen en van experts. En bovenal, aldus pater Sotelo, is gesproken over de toewijding getuigenis ervan te geven dat wij gezinnen zijn die in staat zijn een rechtvaardigere en humanere samenleving vorm te geven, gebaseerd op universele en christelijke waarden.

Organisaties die zich inzetten voor gezin en gezinswaarden, konden zich via workshops presenteren. Een van de belangrijkste opmerkingen die hier volgens pater Sotelo werd gemaakt, is dat het vandaag de dag moeilijk is waarden over te brengen en dat het daarom nodig is dat gezinnen hulp krijgen om hun kinderen daarin te onderwijzen. En het is juist de parochie die de eerste steunpilaar in dat werk moet zijn.

Al deze organisaties staan ook op de Family Expo, een soort permanente infomarkt voor de bezoekers van de Wereldgezinsdagen. Er zijn ruim 150 organisaties vertegenwoordigd om samen hun verschillende charisma en middelen te delen voor het bereiken van een gezonde en harmonieuze ontwikkeling in het gezin, zij het op economisch, cultureel of spiritueel vlak. (Zenit/KN)

Icoon

De illustratie is de officiële icoon van de Wereldgezinsdagen die ook al een prominente plaats innam tijdens de vijfde Wereldgezinsdagen in Valencia in 2006.

Het beeldt de Heilige Familie uit op de de terugtocht uit Jeruzalem nadat Jezus op 12-jarige leeftijd werd teruggevonden in de Tempel. De Heilige Jozef draagt Jezus op zijn schouder en Jezes kijkt naar zijn moeder, de Maagd Maria. Tijdens deze reis overhandigt Maria haar zoon de tekstrol waarop de woorden staan die zijn missie aankondigen. De tekst van Jesaja 61, 1-2: “De geest van God, mijn Heer, rust op mij, want God heeft mij gezalfd…” Het gezicht van de Heilige Jozef heeft de kenmerken van de dienaar van God “het gezicht van de Lijkwade van Turijn”, als symbool dat vooruitwijst naar de missie van Gods dienaar die de zonden van de wereld draagt.