Paus Benedictus XVI op de Wereldgezinsdagen (foto: World Meeting of Families)Het op het huwelijk gebaseerde gezin kan in de moderne samenleving een revolutie ten goede teweegbrengen. Dit zei paus Benedictus XVI gisteren in zijn preek tijdens de afsluitende Mis van de Wereld­gezins­dagen in Milaan. De open­luchtmis werd bijge­woond door bijna een miljoen mensen. Het op het huwelijk gebaseerde gezin kan in de moderne samenleving een revolutie ten goede teweegbrengen. Dit zei paus Benedictus XVI gisteren in zijn preek tijdens de afsluitende Mis van de Wereldgezinsdagen in Milaan. De openluchtmis werd bijgewoond door bijna een miljoen mensen.

foto: World Meeting of Families  

Paus Benedictus XVI op de Wereldgezinsdagen (foto: World Meeting of Families)
Paus Benedictus XVI tijdens de Wereldgezinsdagen: “De roeping lief te hebben is iets wonderbaarlijks, het is de enige kracht die de wereld werkelijk kan veranderen.”

“Jullie roeping is niet gemakkelijk te beleven, in het bijzonder vandaag de dag niet, maar de roeping lief te hebben is iets wonderbaarlijks, het is de enige kracht die de wereld werkelijk kan veranderen”, aldus de paus.

Benedictus sloot gisteren een driedaags bezoek aan het evenement in Noord-Italië af. In de afgelopen week kwamen gezinnen uit meer dan 150 landen samen voor gebed, vieringen en het bestuderen van het huwelijk en het gezinsleven. De Wereldgezinsdagen hadden dit jaar als thema 'Het gezin: werk en viering'.

De paus gaf in zijn preek adviezen over de “elementen die het gezinsleven opbouwen”. Hij raadde de aanwezigen aan “een voortdurende relatie met God te handhaven en deel te nemen aan het leven van de Kerk”, “dialoog te cultiveren, de gezichtspunten van anderen te respecteren, klaar te staan om te dienen en geduldig te zijn met het falen van anderen”, overeenkomst te vinden over “principes van opvoeding”, en “open te staan voor andere gezinnen, aandacht te hebben voor de armen en verantwoordelijk te zijn in de burgerlijke samenleving”.

Ook benadrukte Benedictus het belang van een gezinsleven dat is gebouwd op één man en één vrouw die gehuwd zijn. God “schiep ons man en vrouw, gelijk in waardigheid, maar ook met eigen en aanvullende karakteristieken, zodat de twee een gave voor elkaar zouden zijn, elkaar zouden waarderen en een gemeenschap van liefde en leven mogen scheppen”.

Hij vertelde de aanwezige echtparen dat zij elkaar niet “een speciaal ding of activiteit” geven in het huwelijk, “maar jullie hele levens”.

Deze liefde wordt het vruchtbaarst in haar verlangen “elkaars welzijn te bereiken” en in de “genereuze en verantwoordelijke voortbrenging van kinderen”, gevolgd door hun “waakzame en wijze opvoeding”.

De waarde van op het huwelijk gebaseerde gezinnen overstijgt dat van de echtelieden en hun kinderen, en omvat ook de maatschappij als geheel, zei de paus. Want het “gezinsleven is de eerste en onvervangbare school van sociale waarden zoals respect voor mensen, vrijgevigheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, solidariteit, samenwerking”. (KN)