De pastorale brief over gezinnen en jongeren van de aartsbisschop van Parijs, mgr. Vingt TroisMet een pastorale brief over gezinnen en jongeren wil de aartsbisschop van Parijs, mgr. Vingt Trois, alle gelovigen aansporen gezinnen en jon­geren tot bron van hoop te maken. Hij roept de parochies op zich in te zetten voor het gezins­pastoraat. De pastorale brief over gezinnen en jongeren van de aartsbisschop van Parijs, mgr. Vingt TroisMet een pastorale brief over gezinnen en jongeren wil de aartsbisschop van Parijs, mgr. Vingt Trois, alle gelovigen aansporen gezinnen en jongeren tot bron van hoop te maken. Hij roept de parochies op zich in te zetten voor het gezinspastoraat.

Het document is gekoppeld aan een pastoraal jaar van het gezin en de jeugd. Zo’n jaar is volgens hem nodig omdat gezinnen in de westerse samenleving de voorbije decennia sterk in de verdrukking zijn geraakt. De aartsbisschop van Parijs roept tevens zijn parochies op om in hun pastoraal bijzondere aandacht te hebben voor de gezinnen, in het bijzonder wanneer die niet langer een sterke band hebben met de kerkgemeenschap of indien die gezinnen zich in moeilijkheden bevinden.

De brief stelt vijf thema’s aan de orde waar het gaat om een vernieuwing van de gezinnen: de trouw van de ouders, de vrijheid van de ouders ten aanzien van hun kinderen, de huwelijksband tussen man en vrouw, het bestrijden van conflicten en de ervaring van zorg voor de naasten, die ook in de gezinnen zelf heel concreet vorm kan krijgen. (KN/KerkNet)

Lees hier – in het Frans – de volledige brief.