Gezinnen de klos met RutteVandaag schrijft hoofd­redacteur Henk Rijkers in Katholiek Nieuwsblad een column over het gezins­on­vriende­lijke beleid van de huidige regering onder leiding van premier Mark Rutte. Vandaag schrijft hoofdredacteur Henk Rijkers in Katholiek Nieuwsblad een column over het gezinsonvriendelijke beleid van de huidige regering onder leiding van premier Mark Rutte.

Gezinnen kunnen niet lachen met deze premier

Waarom ontvangen ouders met kinderen eigenlijk kinderbijslag en andere financiële ondersteuning? Die krijg je toch ook niet als je huisdieren houdt?

Bijzonder algemeen belang

Gezinnen de klos met RutteVan oudsher ziet de samenleving in het krijgen en opvoeden van kinderen een bijzonder algemeen belang. Daarom probeerde de overheid traditioneel gezinnen te ontzien, niet zozeer door ze te subsidiëren, maar door hun belasting terug te geven voor zover ze het inkomen aan die wezenlijke taak besteden. Dat is ook de zin achter de inkomensonafhankelijkheid van kinderbijslag. Achter het geheel ligt het uitgangspunt dat de staat er is voor de mensen en niet andersom. Bovendien schiet de staat zich met het belasten van gezinnen – die voor zijn voortbestaan en ordelijk functioneren van primair belang zijn – in de voet. Een lichaam dat de eigen cellen frustreert, noemen we ziek. Of voortijdig verouderd.

Bezuinigen op kinderen

Toch gaat het links-liberale kabinet Rutte, dat onlangs de consumptie nog probeerde te prikkelen met een oproep luxe-artikelen aan te schaffen, stevig bezuinigen op “subsidieregelingen voor kinderen”, zoals de Volkskrant het nogal vervreemdend omschrijft, alsof het toch om een soort huisdieren gaat. Vrijwel alle gezinnen zullen hierdoor worden geraakt. De kinderbijslag wordt met een overgangsregeling geüniformeerd naar het laagste niveau van kinderen van 0 tot 6 jaar (766 euro per jaar). Van de elf kindregelingen, die op dit moment ruim tien miljard per jaar kosten, blijven er nog maar vier over: de verlaagde kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de toeslag kinderopvang.

Kulturkampf tegen het gezin

Zijn deze bezuinigingsmaatregelen onderdeel van de Kulturkampf tegen het gezin, die in de westerse cultuur gaande is? Net zomin als de vorige maakt dit kabinet er immers een geheim van dat het huismoeders onder druk wil houden om in loondienst te gaan. Wie liever voor de kinderen zorgt dan bezoldigde arbeid verricht, moet voor straf extra belasting betalen. Deze discriminatie wordt gerechtvaardigd vanuit een officieuze staatsideologie, die vanuit internationale gremia wordt gepropageerd. Wat dat betreft handelt dit kabinet in commissie.

Offers

Anderzijds zijn het economisch moeilijke tijden waarin van iedereen offers mogen worden gevraagd. Maar dat kun je slim doen en dom, rechtvaardig en onrechtvaardig. Mooi dat het kabinet probeert het huishoudboekje op orde te krijgen, maar al bezuinigend zul je als land toch ook een weg naar de toekomst moeten banen. Intussen mag de consumptie niet uitvallen en moet je bevorderen dat mensen zinvol consumeren. Gezinnen die geld, dat ze zelf hebben verdiend, uitgeven aan hun eigen voortbestaan en aan de opvoeding van een nieuwe generatie, is zo'n zinvolle manier. Hun dat onmogelijk maken door hun belastingen op dit punt niet langer terug te geven, is een misstap. Niet toevallig zijn het de christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP die hierover bij premier Rutte aan de bel trekken. Maar te vrezen valt dat hun bezwaren bij deze lachende vrijgezel aan dovemansoren zijn gericht. (Katholiek Nieuwsblad)