Nieuwjaarsboodschap 2010 mgr. André-Joseph LéonardAndré-Joseph Léonard, aarts­bisschop van Mechelen-Brussel, stelt in zijn nieuw­jaars­bood­schap dat het moeilijke tijden zijn voor gezinnen en een lastig jaar voor de Kerk. Nieuwjaarsboodschap 2010 mgr. André-Joseph LéonardAndré-Joseph Léonard, aarts­bisschop van Mechelen-Brussel, stelt in zijn nieuw­jaars­bood­schap dat het moeilijke tijden zijn voor gezinnen en een lastig jaar voor de Kerk.

Dierbare broeders en zusters,

Ter gelegenheid van het feest van de Heilige Familie, wens ik u allen een zalig en gelukkig nieuw jaar. En bij het overmaken van deze wensen denk ik allereerst aan uzelf en aan uw gezinnen. U hoorde zo-even hoe de drie lezingen van deze zondag, elk op hun eigen manier, spreken over het gezinsleven en daarbij zowel de schoonheid als de problemen en zelfs de beproevingen onderstrepen.

De liefde van man en vrouw en de link tussen hen en hun kinderen en kleinkinderen, is een van de mooiste dingen die er in de wereld bestaan. Alleen, en dat weet u maar al te goed, wordt het gezin vandaag de dag ook zwaar op de proef gesteld. Daarom zou ik u graag uitnodigen om, als u getrouwd bent, als koppel te leven met zijn… drieën! Uzelf, uw echtgenoot, en de Heer in het midden … Om dit te kunnen, volstaat het gewoon dat de Heer zich bij u echt thuis voelt. U hebt in uw huis of appartement ongetwijfeld een plekje gevonden, om uw tv-toestel te installeren. Wel, ik stel voor dat u een andere plek zoekt, een hoekje waar u op een tafeltje een opengeslagen Bijbel, een rozenkrans, een afbeelding van Maria, een kaars, een bosje bloemen enz. kunt leggen. Wat een genade voor uw kinderen of kleinkinderen als ze zien dat hun moeder, en zelfs hun vader, er af en toe halt houden om er even te bezinnen. Wat een prachtig geschenk bezorgt u hen als u hen van jongs af uitnodigt om samen te bidden!

Ik nodig ouders en grootouders, die zich zorgen maken over de toekomst van het geloof in het hart van kinderen en kleinkinderen, ook uit om nooit ofte nimmer de moed te verliezen. Vertrouw hen toe aan het hart van God op voorspraak van de heilige Monica. Zij heeft twintig jaar onafgebroken gebeden voor de bekering van haar zoon Augustinus. En hij heeft zich uiteindelijk bekeerd en is een van de grootste theologen van de antieke Latijnse Kerk en een zeer heilige bisschop geworden. Al uw gebeden voor uw kinderen zullen verhoord worden, als het niet is in dit leven, dan in de nieuwe wereld. En uiteindelijk zullen ze elkaar terugvinden in het hart van God. Wees gerust.

Het is niet omdat ik over ouders en grootouders spreek, dat ik diegenen onder u zou vergeten die ongehuwd zijn gebleven zonder daar zelf voor te kiezen, eenvoudigweg omdat ze, om uiteenlopende redenen, nooit de zielsverwant gevonden hebben waarmee ze hun leven zouden kunnen delen. En ik vergeet ook de weduwen en weduwnaars niet, zij die gescheiden van elkaar leven en zij die uit de echt zijn gescheiden, gekwetst als ze allebei zijn door een pijnlijke scheiding, zij het op een verschillende manier. Op dit feest van de Heilige Familie nodigt de Heer u uit om, als u op welke manier ook te kampen hebt met eenzaamheid, die samen met Hem te beleven. Want als de Heer is gestorven in uiterste eenzaamheid, in de steek gelaten door de mensen en schijnbaar zelfs door zijn veelgeliefde Vader, dan is dat om met zijn aanwezigheid bij ons te wonen in al onze eenzaamheid.

Dierbare broeders en zusters, we hebben in ons land een voor de Kerk lastig jaar meegemaakt. Naast heel wat mooie dingen die we samen hebben beleefd – ik denk dan vooral aan mijn pastorale bezoeken in Brussel en aan de vieringen in Vlaams- en Waals-Brabant – was er het brutale uitbreken van het pedofilieschandaal in de schoot zelf van de Kerk en de opeenvolgende mediastormen. In mijn kersthomilieën in Brussel en Mechelen heb ik erover gesproken. Sta me daarom toe u allen een leven in de Kerk toe te wensen, dat voor 2011 in het teken staat van waarheid, transparantie en boetedoening, maar waarin we tegelijk ook de vreugde mogen ervaren van het toebehoren aan Christus en waarin we dankzij Hem mogen leven als Kerk, in gemeenschap en vervuld van hoop die we nergens anders kunnen vinden.

Op de drempel van het nieuwe jaar, vertrouw ik mezelf tot slot toe aan uw gebed en zegen ik u met heel mijn hart.

André-Joseph Léonard
Aartsbisschop van Mechelen-Brussel