“Het gezin dat uit een huwelijk ontstaat, schept vruchtbare banden en zijn het meest doeltreffende tegengif voor het op hol geslagen individualisme”, zei paus Franciscus in een videoboodschap voor een symposium van de Italiaanse Bisschoppenconferentie. Pausboodschap“Het gezin dat uit een huwelijk ontstaat, schept vruchtbare banden en zijn het meest doel­treffende tegengif voor het op hol geslagen individualisme”, zei paus Franciscus in een video­bood­schap voor een symposium van de Italiaanse Bisschoppen­con­fe­rentie.

De paus sprak zaterdag 11 no­vem­ber 2017 in een video­bood­schap tot de deelnemers aan het derde Internationale Symposium van de Italiaanse bisschoppen­conferentie over het thema: “Het Evangelie van de liefde, tussen geweten en norm”.

Gedurende zeven minuten en twee jaar na de sluiting van de tweede Synode over het Gezin, sprak de paus zich opnieuw uit over de noodzakelijke oriëntatie van de huwelijkspastoraal. Hij benadrukt het belang van vorming van en respect voor het geweten: “wij worden geroepen om aan gewetensvorming te doen, maar niet om onszelf ervoor in de plaats te willen stellen”. (Rkdocumenten.nl)