Gezin niet in het defensiefDe huidige politieke aandacht voor het gezin, mede door het nieuwe ministerie voor Jeugd en Gezin, moet niet leiden tot verkeerde accenten en mag het gezin, de school en de jeugdzorg niet in het defensief dringen. Dit dreigt volgens een aantal profs te gebeuren…

Gezin niet in het defensief
Bas Levering
 

De huidige politieke aandacht voor het gezin, mede door het nieuwe ministerie voor Jeugd en Gezin, moet niet leiden tot verkeerde accenten en mag het gezin, de school en de jeugdzorg niet in het defensief dringen. Dit dreigt volgens een aantal profs te gebeuren door de overdadige media-aandacht voor incidenten, door groeiende regelzucht en een mentaliteit van repressie en controle. Dat schrijven prof. dr. Hans van Ewijk, prof. dr. Roel Kuiper en dr. Bas Levering in een manifest dat zij donderdag minister Rouvoet namens het lectorenplatform Zorg en Welzijn hebben aangeboden.

De lectoren presenteren een pleidooi voor een resolute lokale aanpak van een samenhangender jeugdbeleid. De jeugdzorg moet zich meer richten op de leefwereld van kinderen en jongeren, buurten en scholen als uitvalsbasis nemen en nieuwe frontlijnberoepen ontwikkelen.

Met het manifest geven de lectoren het signaal af dat in het jeugdbeleid consequent gekozen moet worden voor een aanpak van ‘zo vroeg mogelijk’ en ‘zo lokaal mogelijk’. De jeugdzorg moet beschikken over goed opgeleide frontlijnwerkers die de school en buurt als uitvalsbasis hebben. De Centra voor Jeugd en Gezin moeten deze presentie in de haarvaten van de samenleving mogelijk maken en ondersteunen.

Dit heeft ook consequenties voor de organisatie van de jeugdzorg. De jeugdzorg bestaat momenteel uit vele instituten die proberen samen te werken maar daar niet in slagen. Instituten zijn verkokerd, reactief en sterk gebureaucratiseerd. In de huidige organisatie van de jeugdzorg is de menselijke maat te weinig het uitgangspunt. De lectoren verwachten dat de minister voor deze menselijke maat en een samenhangend beleid kan zorgen.

Volgens het landelijke platform moet de buurtpedagoog het kernberoep worden in de jeugdzorg. Voor de scholing van deze sociale professionals dient een hbo-master ontwikkeld te worden. Deze bestaan nu al in het buitenland, maar niet in Nederland. Lectoren in het hbo verrichten onderzoek in de beroepspraktijk gericht op innovaties. Een nieuwe master voor de sociale professional zou een goede doorvertaling zijn van dit onderzoek naar het onderwijs. (scienceguide.nl)

Het manifest is te vinden op www.scienceguide.nl