Trendbarometer 2010Het gezin wordt vol­gend jaar in Vlaan­deren het aller­belang­rijkste. Althans, als de Vlamingen de resul­taten van de Trend­barometer mogen geloven. Dat meldt de Gazet van Antwerpen Het gezin wordt volgend jaar in Vlaanderen het allerbelangrijkste. Althans, als de Vlamingen de resultaten van de Trendbarometer mogen geloven. Dat meldt de Gazet van Antwerpen

Trendbarometer 2010De Belg krijgt eindelijk door dat de crisis echt wel stevig inslaat. Ze houden de vinger stevig op de knip en proberen op creatieve wijze toch nog geluk en plezier te vinden. Het gezin wordt het centrale aandachtspunt van heel wat Vlamingen. Zo gaf in de nationale enquete 1 op de 5 te kennen meer aandacht aan de opvoeding van de kinderen te gaan besteden in 2010, 18% gaat nog harder werken om het gezin een betere toekomst te geven.

In 2010 willen ze nog wel een tripje maken, maar dan een stuk goedkoper. Daarom, aldus het resultaat in de Trendbarometer, gaan veel mensen zelf de reisjes organiseren, zodat zij zeker weten dat zij binnen het budget blijven.

De Trendbarometer – een jaarlijks trendonderzoek dat Trendhuis/Bexpertise sinds 2005 realiseert – wordt samengesteld op basis van

  • een desk en brainresearch
  • een grootschalige kwantitatieve enquête (face-to-face, telefonisch en elektronisch) naar/over de consumentenattitudes en levensstijlen van zowel Frans- als Nederlandstalige Belgen uit vier generaties: 16-19-jarigen, 20-35-jarigen, 36-50-jarigen en 51-65-jarigen.
  • en kwalitatieve panels in elke levensfase in Vlaanderen en Wallonië.

(Gazet van Antwerpen/KN)