Gezin heeft invloed op ADHDADHD is niet alleen erfelijk, er zijn ook bio­logische en gezins­factoren die invloed hebben op de ontwik­keling van deze aandachts­tekort­stoornis. Dit blijkt uit promotie­onderzoek van ortho­pedagoog Cathelijne Buschgens van het UMC St. Radboud. ADHD is niet alleen erfelijk, er zijn ook biologische en gezinsfactoren die invloed hebben op de ontwikkeling van deze aandachtstekortstoornis. Dit blijkt uit promotieonderzoek van orthopedagoog Cathelijne Buschgens van het UMC St. Radboud.

Voor het onderzoek analyseerde Buschgens onder andere enquêtegegevens die verzameld zijn in een Nederlandse studie onder enkele duizenden kinderen en hun ouders en leerkrachten.

Hoog geboortegewicht

Gezin heeft invloed op ADHDHieruit bleek dat een hoog geboortegewicht van het kind (negen pond of hoger), een moeder die rookt tijdens de zwangerschap en complicaties tijdens zwangerschap en bevalling samenhangen met ADHD-gedrag van het kind. Het verband is het sterkst als ADHD vaker voorkomt in de familie. Maar ook zonder erfelijke belasting blijft de samenhang met deze factoren bestaan.

Buschgens noemt het opvallend, dat een hoog geboortegewicht een risicofactor voor ADHD is. "Van een laag geboortegewicht is bekend dat het schadelijk kan zijn voor de gezondheid van een kind. Maar van een hoog geboortegewicht zijn veel minder langetermijnrisico's bekend."

De gezondheidszorg zou extra alert moeten zijn, als rondom een geboorte een combinatie van deze risicofactoren aanwezig is.

Gezinsfactoren

Ook de relatie tussen ADHD en diverse gezinsfactoren werd bekeken. Een weinig warme, overbeschermende en afwijzende opvoeding hangt samen met meer ADHD-kenmerken bij het kind.

Daarnaast heeft ADHD bij de ouder(s) ook effect op de ouder-kind relatie, en wordt de verhouding tussen broertjes en zusjes onderling beïnvloed door ADHD-gedrag van één van de kinderen.

Een belangrijke aanbeveling van het proefschrift is om bij de behandeling van ADHD van een kind, of van een ouder, alle gezinsleden te betrekken. (Gezondheidsnet)